Preskočiť na obsah

[2024] Neobvyklé obchodné operácie realitnej kancelárie

Neobvyklé obchodné operácie realitnej kancelárie môžeme vyvodiť z právnej úpravy § 4 zákona č. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „AML zákon“). Podľa AML zákona je neobvyklou obchodnou operáciou: „právny úkon alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu.“

Príklady neobvyklých obchodných operácií

V § 4 AML zákon uvádza aj príklady obchodov, ktoré môžeme považovať za neobvyklé obchodné operácie. Ide najmä o obchody:

 • ktoré vzhľadom na svoju zložitosť, nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov alebo inú svoju povahu zjavne vybočujú z bežného rámca alebo povahy určitého druhu obchodu alebo obchodu určitého klienta,
 • pri ktorých sa klient odmieta identifikovať alebo poskytnúť údaje potrebné na vykonanie zákonom požadovanej starostlivosti povinnej osoby,
 • v prípade, keď klient odmieta poskytnúť informácie o pripravovanom obchode alebo sa snaží poskytnúť čo najmenej informácií alebo poskytne také informácie, ktoré môže povinná osoba veľmi ťažko alebo len s veľkými nákladmi preveriť,

Ďalšie príklady neobvyklých obchodných operácií podľa AML zákona.

Neobvyklé obchodné operácie realitnej kancelárie

Medzi povinné osoby podľa AML zákona patria aj subjekty, ktoré sú oprávnené sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností. Sprostredkovaním predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností sa myslí realitná činnosť podľa živnostenského zákona. Povinnými osobami sú teda aj realitné kancelárie. V rámci predmetu činnosti sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) sa realitné kancelárie ako povinné osoby stretávajú napr. s nasledovnými neobvyklými obchodnými operáciami:

 • klient chce uhradiť zálohu alebo kúpnu cenu prostredníctvom viacerých hotovostných transakcií,
 • klient chce uhradiť zálohu z viacerých účtov, z účtov vedených na rôzne osoby a podobne,
 • nehnuteľnosť s vysokou cenou klient kupuje bez úveru alebo pôžičky,
 • klient kupuje nehnuteľnosť za neprimerane, netrhovo vysokú cenu,
 • klient predáva nehnuteľnosť za neprimerane, netrhovo nízku cenu,
 • zálohu alebo kúpnu cenu uhrádza tretia osoba (iná ako manžel, prípadne rodič),
 • kupujúci neprejavuje záujem o bližšiu charakteristiku kupovanej nehnuteľnosti.

Čo pre Vás môžeme urobiť?

 • Komplexné právne poradenstvo v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
 • Vypracovanie Programu vlastnej činnosti na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ostatnej AML dokumentácie.
 • Ste realitná kancelária, účtovník alebo poskytujete podnikateľské poradenstvo? Nie ste si istý, či sa na Vás vzťahuje AML zákon? Poradíme Vám.
 • Neviete, kto je vo Vašej spoločnosti konečný užívateľ výhod? Poraďte sa s nami.
 • Budeme Vás zastupovať v prípade kontroly zo strany Finančnej spravodajskej jednotky.

Prečítajte si aj:

Čo sú to neobvyklé obchodné operácie?

Trendy v neobvyklých obchodných operáciách

Úrad na ochranu osobných údajov bude kontrolovať realitné kancelárie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.