Preskočiť na obsah

vlastnícke právo

Podielové spoluvlastníctvo

Možnosti riešenia hospodárenia so spoločnou vecou alebo akým spôsobom je možné podielové spoluvlastníctvo zrušiť a vyporiadať.

Svojpomoc pri ochrane práva

Medzi základné ľudské práva patrí aj právo na ochranu vlastných práv. Okrem iných prostriedkov Občiansky zákonník upravuje aj svojpomoc pri ochrane práva. Podľa § 6 „Ak hrozí neoprávnený zásah do práva bezprostredne, môže ten, kto je takto ohrozený, primeraným spôsobom zásah sám odvrátiť“ (Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, § 6). Predmetné ustanovenie vychádza zo všeobecnej zásady, podľa ktorej: „svojpomoc… Čítať viac »Svojpomoc pri ochrane práva

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.