Preskočiť na obsah
advokát » Aktuality a články

Aktuality a články

Kto je partner verejného sektora?

Pozitívne a negatívne vymedzenie partnera verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora.

Kamerový systém a GDPR. Test proporcionality

Klienti sa na nás často obracajú s otázkou ohľadom súladu ich kamerového systému s GDPR. GDPR sa na kamerové systémy vzťahuje. Prostredníctvom kamier dochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov. GDPR sa ale nevzťahuje na všetky kamerové systémy, pretože ustanovuje výnimku tzv. výlučnej osobnej alebo domácej činnosti, čo znamená, že vo výlučnej osobnej sfére fyzickej osoby alebo v rámci domácej činnosti sa pravidlá GDPR nevzťahujú.… Čítať viac »Kamerový systém a GDPR. Test proporcionality

Ako prihlásiť pohľadávku do reštrukturalizácie?

Postup pri prihlásení pohľadávky upravuje zákon č.  7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára a musí byť autorizovaná. O tom, že prebieha reštrukturalizácia Vášho dlžníka sa môžete dozvedieť z Obchodného vestníka, Registra úpadcov, prípadne Obchodného registra. V prípade záujmu môžeme prihlásenie pohľadávky do reštrukturalizácie… Čítať viac »Ako prihlásiť pohľadávku do reštrukturalizácie?

Novinky v registrácii údajov do obchodného registra

V nadväznosti na novelu zákona o obchodnom registri, o ktorej sme už informovali. Bola 04.10.2023 v Zbierke zákonov publikovaná Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 389/2023 Z. z.  o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom. Vyhláška nadobudne účinnosť 01.11.2023. Registrátor bude môcť do obchodného registra uskutočňovať: Z registračnej žiadosti musí byť zrejmé kto ju podáva, ktorému registrátorovi je určená, a že sa požaduje vykonanie… Čítať viac »Novinky v registrácii údajov do obchodného registra

Prihláška pohľadávky do likvidácie

Veľa podnikateľov sa už stretlo so situáciou, že im odberateľ prestal platiť faktúry a neskôr sa dozvedeli, že je v likvidácii alebo v horšom prípade už po likvidácii. Vstup dlžníka do likvidácie však ešte nemusí znamenať, že si veriteľ svoju pohľadávku nevymôže. Informácie o tom, ako postupovať, keď váš dlžník vstúpil do likvidácie si môžete prečítať v našom článku. Ak potrebujete pomoc s vypracovaním prihlášky pohľadávky… Čítať viac »Prihláška pohľadávky do likvidácie

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.