Preskočiť na obsah

Kariéra

V Advokátskej kancelárii LIDAY BAŠARYOVÁ & PARTNERS chceme vybudovať silný tím právnikov a odborných spolupracovníkov. Sme otvorení pre študentov práva, čerstvých absolventov, právnikov s praxou alebo skúsených advokátov. V prípade záujmu o spoluprácu vyplňte nižšie uvedené údaje a odošlite ich. Z časových dôvodov budeme kontaktovať len záujemcov, ktorí zodpovedajú našej predstave.

Právna informácia: Odoslaním formulára nám poskytujete Vaše osobné údaje v zmysle Nariadenia EP a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Poskytnuté údaje budú spracúvané na účel vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie a na možné kontaktovanie uchádzačov o zamestnanie. Uchovávané budú maximálne v lehote 6 mesiacov, po uplynutí ktorých budú vymazané. Viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov je možné nájsť tu: Pravidlá ochrany osobných údajov.

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.