Preskočiť na obsah

O NÁS

O spoločnosti

Tím právnikov a spolupracujúcich odborníkov

Naša advokátska kancelária sa zameriava predovšetkým na poskytovanie právnych služieb pre podnikateľov a to počas celej existencie podnikateľského subjektu. Od výberu vhodnej právnej formy, cez založenie spoločnosti, vybavenie potrebných licencií a povolení, cez vypracovanie a pripomienkovanie potrebných zmlúv a analýz, ktoré vyplynú z činnosti podnikateľa, vymáhanie pohľadávok, riešenie sporov s obchodnými partnermi a zákazníkmi až po prevod spoločnosti alebo ukončenie podnikania.

Právne služby taktiež poskytujeme aj fyzickým osobám a neziskovým mimovládnym organizáciám.

Pri poskytovaní služieb pre našich klientov spolupracujeme aj s tímom externých odborníkov, ktorý postupne rozširujeme.

ODLIŠNOSTI

Čím sa odlišujeme?

Digitálne technológie

Sme súčasťou generácie, ktorá bola v kontakte s počítačmi už od svojho detstva. V našej práci dbáme na inovácie a elektronizáciu. Zároveň nám nechýba cit a úcta pre starších, ktorí preferujú „tradičné“ metódy.

Dôslednosť

Dôslednosť pre nás znamená spraviť pre klienta maximum a pri poskytnutí služby zohľadniť všetky relevantné aspekty.

Individuálny prístup

Je pre nás dôležité klientovi načúvať a pochopiť jeho predstavu. Riešenie sa vždy snažíme prispôsobiť individuálnym potrebám klienta.

O NÁS

Náš tím

JUDr. Dominika Lidayová Bašaryová, advokátka

Advokátka zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. Pred pôsobením v advokácii pracovala aj pre spoločnosť Michelin v Bukurešti. Dlhodobo sa angažuje v neziskovom sektore, predovšetkým v oblasti osvety, vzdelávania a kultúrnej výmeny. Je predsedníčkou revíznej komisie Klub UNESCO Slovakia. Vyštudovala právo a manažment.

Ing. Laura Michalíková,
office manager

Absolventka odboru personalistika a riadenie ľudských zdrojov. Zabezpečuje administratívny chod kancelárie.

JUDr. Jozef Liday, právnik

Právnik s viac ako 8 ročnou právnou praxou špecializujúci sa na ochranu osobných údajov (GDPR, zákon o ochrane osobných údajov) a súvisiace oblasti. Pracoval v renomovaných advokátskych kanceláriách. V júli 2023 úspešne zložil advokátsku skúšku pred senátom Slovenskej advokátskej komory.

Advokátska kancelária LIDAY BAŠARYOVÁ & PARTNERS

Potrebujete poradiť?

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.