Preskočiť na obsah

Ochrana spotrebiteľa pred falošnými zľavami

Od 01.07.2024 vstupuje do účinnosti nový zákon o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Jednou zo zmien, ktorú nová právna úprava prináša je aj zvýšenie ochrany spotrebiteľov pred falošnými zľavami a zavádzaním resp. manipuláciami s výškou zľavy. Umelé nafukovanie cien a ich následné zníženie a prezentovanie takto znížených cien ako výrazných zliav sa stalo bežnou praktikou niektorých obchodníkov. Nová právna úprava zakotvuje pravidlá, ktoré pomôžu takýmto praktikám predchádzať pri predaji tovarov. Na služby sa nové pravidlá k cenám nevzťahujú.

Zmena právnej úpravy má vplyv aj na obsah obchodných podmienok, reklamačných poriadkov alebo iných interných dokumentov. S ich aktualizáciu Vám radi pomôžeme.

Čo je tovar

Tovarom na účely zákona o ochrane spotrebiteľa je akákoľvek hmotná hnuteľná vec. Tovarom je aj elektrina, voda alebo plyn, ktoré sú na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, a hmotný nosič, ktorý slúži výlučne ako nosič digitálneho obsahu, najmä CD, DVD, USB kľúč a pamäťová karta.

Predchádzajúca cena tovaru

Podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa je obchodník povinný v každom oznámení o znížení ceny tovaru uviesť predchádzajúcu cenu tovaru. Predchádzajúca cena tovaru je najnižšia cena, za ktorú obchodník predával tovar v období 30 dní pred znížením ceny tovaru, alebo od začiatku predaja tovaru, ak obchodník predával tovar v období kratšom ako 30 dní pred znížením ceny.

Informácie o cenách aj referenčných cenách za obdobie posledných 30 dní musia byť spotrebiteľovi poskytnúť zrozumiteľne a transparentne. Nedodržanie týchto povinností bude považované za nekalú obchodnú praktiku.

Postupné znižovanie cien

Obchodník môže pri postupnom znižovaní ceny tovaru uviesť ako predchádzajúcu cenu tovaru pôvodnú cenu tovaru pred prvým znížením ceny tovaru bez ohľadu na čas predaja tovaru.

Na ktoré tovary sa zmeny nevzťahujú

Tieto povinnosti sa nevzťahujú na tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze. Podľa dôvodovej správy k zákonu o ochrane spotrebiteľa tovarom podliehajúcim rýchlej skaze môžu byť napríklad rezané kvety a ostatné živé kvety, potraviny a nápoje s krátkou dobou spotreby alebo minimálnej trvanlivosti.

Podľa dôvodovej správy k zákonu o ochrane spotrebiteľa sa tieto povinnosti nevzťahujú ani na rôzne vernostné programy, poukážky a zľavové kartičky, pri ktorých má spotrebiteľ počas určitého časového obdobia právo uplatniť si zľavu na celý sortiment alebo časť sortimentu alebo pri udalostiach ako sú narodeniny spotrebiteľa alebo zľavy vyplývajúce z uplatnenia vernostných bodov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.