Domovská stránka » ochrana osobných údajov

ochrana osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil plán kontrol na rok 2021

Úrad na ochranu osobných údajov na svojom webovom sídle zverejnil plán kontrol na rok 2021. Podľa zverejneného plánu má byť predmetom kontroly: Schengenské acquis Úrad na ochranu osobných údajov sa zameria hlavne na identifikáciu stavu spracúvania osobných údajov v informačných systémoch. Bude sa jednať o informačné systémy, pomocou ktorých sa zabezpečuje praktické vykonávanie schengenského acquis najmä na území Slovenskej republiky… Čítať viac »Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil plán kontrol na rok 2021

[2021] „Prevádzkovateľ“ a „sprostredkovateľ“ podľa GDPR

European Data Protection Board prijal 02.09.2020 Usmernenie č. 07/2020 o koncepcii prevádzkovateľa a sprostredkovateľa podľa GDPR. Usmernenie je zatiaľ vo verzii č. 1, čo znamená, že ide o prvú verziu určenú na verejnú konzultáciu a pripomienkovanie. Na finálne znenie usmernenia si ešte budeme musieť chvíľu počkať. Definícia prevádzkovateľa Podľa GDPR prevádzkovateľ “je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra… Čítať viac »[2021] „Prevádzkovateľ“ a „sprostredkovateľ“ podľa GDPR