Preskočiť na obsah

Pripravuje sa právna úprava k dezinformáciám v online priestore

Dezinformácie bude riešiť noví právna úprava. V súčasnosti prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania k návrhu Zákona o opatreniach na zvýšenie bezpečnosti a dôveryhodnosti platforiem v on-line prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom pripravovaného zákona je zakotvenie a nastavenie národného systému pre boj proti dezinformáciám. Národný systém má tvoriť úrad vlády a iní členovia národného systému. Návrh zákona sa vzťahuje na dezinformácie šírené v on-line prostredí, najmä na on-line platforme, obsahovej službe alebo spravodajskom webovom portáli.

Vymedzenie pojmu dezinformácie

Podľa návrhu zákona by pojem dezinformácia bol vymedzený nasledovne: „celkom zjavne nepravdivá informácia, ktorá je vytvorená, prezentovaná a šírená s cieľom klamať verejnosť, alebo určitú skupinu osôb a má, alebo môže mať za následok spôsobenie škody, alebo ujmy alebo zabezpečenie prospechu“.

Uvedené vymedzenie považujeme za pomerne vágne a v praxi môže byť posúdenie konkrétnych informácií ako dezinformácií značne problematické.

Opatrenia proti dezinformáciám

Počíta sa so zakotvením celej rady preventívnych a aktívnych opatrení proti dezinformáciám.

Ako s preventívnymi opatreniami sa počíta najmä s:

  • monitorovaním a evidenciu dezinformačných aktivít a ich trendov,
  • včasným varovaním v prípade rizika vzniku dezinformačnej aktivity,
  • poskytovaním informácií verejnosti,
  • vzdelávacími aktivitami,
  • spoluprácou a výmenu informácií medzi členmi národného systému.

Ako s aktívnymi opatreniami sa počíta najmä s:

  • detekciu vzniku dezinformačnej aktivity,
  • analýzu dezinformačnej aktivity,
  • reakciu na dezinformačnú aktivitu,
  • podporu alebo koordináciu reakcií iných osôb na dezinformačnú aktivitu,
  • návrhom opatrení na zabránenie alebo zmiernenie pokračovania dezinformačnej aktivity a jej opakovaného výskytu

Obmedzenie anonymných diskusií

Podľa pripravovanej právnej úpravy by prevádzkovatelia spravodajského webového portálu aj poskytovatelia platformy na zdieľanie videí boli povinní prijať „vhodné opatrenia na overenie totožnosti užívateľa služby a zabezpečiť, aby funkcie služby, ktoré slúžia na priamu komunikáciu medzi užívateľmi, ako aj funkcie, ktoré slúžia na zverejnenie reakcie, odpovede, či názoru na obsah zverejnený iným užívateľom alebo poskytovateľom služby boli dostupné len užívateľovi služby, ktorého totožnosť je úspešne overená.“ Zjednodušene povedané, pridávať komentáre alebo odpovedať na komentáre by malo byť umožnené iba registrovaným užívateľom, ktorých totožnosť by bola overená.

Zakotvenie tejto povinnosti taktiež považujeme za problematické, a to predovšetkým z dôvodu, že môže mať negatívny dopad na slobodu slova a môže viesť s vytláčaniu časti diskutujúcich na alternatívne platformy. Takisto môže ísť o zásah do práva na ochranu osobných údajov.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov podľa GDPR

Keďže k návrhu zákona bolo vznesených viacero zásadných pripomienok, je možné, že dôjde k jeho odmietnutiu alebo zásadnejšiemu prepracovaniu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.