Domovská stránka » AML

AML

[2021] Kto je povinná osoba podľa AML zákona?

Práva a povinnosti, ktoré majú právnické a fyzické osoby pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (hovorovo známe ako pranie špinavých peňazí, resp. v angličtine ako anti money laundering – „AML“) sú upravené v zákone č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako… Čítať viac »[2021] Kto je povinná osoba podľa AML zákona?

KYC

[2021] Čo je to KYC?

V súvislosti s ochranou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sa môžete často stretnúť aj so skratkou KYC. Čo je to KYC? Aj v tomto prípade sa jedná o skratku z anglického slovného spojenia – know your customer, v preklade do slovenčiny – poznaj svojho klienta. Jedná sa o jeden zo základných princípov uplatňovaných v rámci ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Princíp KYC spočíva v zmysle Usmernenie k zákonu… Čítať viac »[2021] Čo je to KYC?

[2021] Čo je to AML?

AML je skratka z anglického slovného spojenia anti – money laundering. V preklade to znamená „proti praniu peňazí.“ AML sa teda  praxi najčastejšie chápe ako súhrn pravidiel alebo opatrení na zamedzenie praniu (špinavých) peňazí. Pranie špinavých peňazí je hovorový termín pre legalizáciu príjmov z trestnej činnosti. PRÁVNA ÚPRAVA Základná právna úprava AML je na Slovensku zakotvená v zákone č. 297/2008 Z. z. o ochrane… Čítať viac »[2021] Čo je to AML?