Domovská stránka » Aktuality a články » [2021] Čo je to KYC?

[2021] Čo je to KYC?

KYC

V súvislosti s ochranou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu sa môžete často stretnúť aj so skratkou KYC. Čo je to KYC? Aj v tomto prípade sa jedná o skratku z anglického slovného spojenia – know your customer, v preklade do slovenčiny – poznaj svojho klienta.

Ide o jeden zo základných princípov uplatňovaných v rámci ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.

V čom spočíva KYC?

Princíp KYC v zmysle Usmernenia Finančnej spravodajskej jednotky k zákonu č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej ako „AML zákon“) spočíva najmä v:

  • zisťovaní totožnosti klienta,
  • zisťovaní pôvodu finančných prostriedkov,  
  • venovaní  pozornosti  správaniu  sa  klienta,
  • získaní dostatočných informácií o charaktere očakávaných obchodov klienta  a o akejkoľvek predvídateľnej schéme obchodných operácií uskutočňovaných klientom.

Aplikácia princípu KYC

Na základe aplikácie princípu KYC môžete vytvoriť rizikový profil klienta. Riziká sú vyhodnocované vo vzťahu ku každému klientovi osobitne. Zároveň je zabezpečovaná primeraná starostlivosť vo vzťahu ku každému klientovi.

AML zákon pritom rozlišuje:

  • základnú starostlivosť
  • zvýšenú starostlivosť
  • zjednodušená starostlivosť

Čo pre Vás môžeme urobiť?

Nie ste si istý, či sa aj na Vás vzťahujú povinnosti podľa AML zákona? Potrebujete sa poradiť so zavedením pravidiel na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti vo Vaše spoločnosti? Obráťte sa na nás:

  • pomôžeme Vám správne nastaviť interné procesy
  • vypracujeme Vám Program vlastnej činnosti na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ďalšiu AML dokumentáciu
  • budeme Vás zastupovať v prípade kontroly zo strany Finančnej spravodajskej jednotky

Prečítajte si aj ďalšie naše články:

Čo je to AML?

Kto je povinná osoba podľa AML zákona?

Trendy v oblasti neobvyklých obchodných operácií

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *