Preskočiť na obsah

Trendy v neobvyklých obchodných operáciách

V uplynulých dňoch Finančná spravodajská jednotka uverejnila Výročnú správu za rok 2020. Výročná správa obsahuje viacero zaujímavých informácií. V tomto článku si zhrnieme niektoré z nich. Napríklad niektoré štatistické informácie a príklady trendov v neobvyklých obchodných operáciách, ktoré sa dostávali do popredia v priebehu uplynulého roka. Z Výročnej správy tiež vyplývajú trendy v neobvyklých obchodných operáciách, ktoré súvisia s pandémiou COVID-19.

Štatistiky Finančnej spravodajskej jednotky

V priebehu roka 2020 sa uskutočnilo:

 • 2008 hlásení  o neobvyklých obchodných operáciách v celkovej hodnote 1 748 667 436 EUR.
 • 4 hlásenia o neobvyklých obchodných operáciách uskutočnili povinné osoby v kategórii „advokát a notár“.
 • 72 zdržaných neobvyklých obchodných operácií v celkovej hodnote 4 516 577 EUR. Z toho počtu 71 neobvyklých obchodných operácií zdržali povinné osoby. 1 neobvyklú obchodnú operáciu povinná osoba zdržala na základe žiadosti zo strany Finančnej spravodajskej jednotky.
 • 289 odmietnutí uzavretia obchodného vzťahu alebo vykonania obchodu v celkovej sume 1 256 842 900 EUR.

Príklady trendov v neobvyklých obchodných operáciách

Výročná správa identifikovala za rok 2020 v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti viaceré zaujímavé trendy v neobvyklých obchodných operáciách:

 • Rastúci trend ohlasovania prípadov týkajúcich sa politicky exponovaných osôb (osôb vo významných verejných funkciách). Finančná spravodajská jednotka zaznamenala finančné  transakcie v súvislosti s politicky exponovanými osobami. Išlo o transakcie, ktoré realizovali hlavne ich rodinní  príslušníci. Vo viacerých prípadoch sa jednalo o kúpu nehnuteľností. Prípadne politicky exponované osoby vykonávali prevody  vo vysokých objemoch na zahraničné účty vedené najmä v tretích krajinách pod zámienkou podnikateľskej činnosti.  Predmetné  finančné  prostriedky  následne postupne  posielali  späť  na  účty  vedené v slovenských bankách pre blízke osoby politicky exponovaných osôb. Finančná spravodajská jednotka  po ohlásení povinných osôb, tie operácie zanalyzovala a následne ich odstúpila orgánom činným v trestnom konaní, najmä pre podozrenie zo spáchania korupčných trestných činov. Vo väčšine týchto prípadov podľa Správy o činnosti za rok 2020 aktuálne prebieha vyšetrovanie.
 • Medzi rastúce trendy patrí aj zasielanie finančných prostriedkov získaných trestnou činnosťou na zahraničné účty, ktoré patria subjektom poskytujúcim nákup alebo predaj virtuálnej meny a rôzne podvody s kryptomenami.
 • Finančná spravodajská jednotka zachytila aj prípady prepisov slovenských obchodných spoločností zapojených do zadokumentovaného reťazca na fiktívne (neexistujúce) fyzické osoby. Fiktívny biely kôň, nastrčený ako štatutár obchodnej spoločnosti a disponent jej podnikateľských účtov má inú štátnu príslušnosť, ako je adresa jeho trvalého pobytu.
 • Počas roka 2020 sa do popredia dostávali aj tzv. romance scam – internetové podvody, ktoré spočívajú v nachytaní obetí, napr. na sociálnych sieťach a online zoznamovacích portáloch, ktoré vedú k zaslaniu finančných prostriedkov obete na rôzne zahraničné účty.
 • Výročná správa spomína aj prípady zneužívania slovenských podnikateľských účtov. Účty zneužívali ako tranzitné účty na prevod vysokých súm finančných prostriedkov z jedného štátu cez Slovenskú republiku do ďalších štátov.
 • Výročná správa za rok 2020 tiež popisuje zneužívanie osôb, tzv. „bielych koní“, často cudzích štátnych občanov, na základe obchodných spoločností a následné zakladanie podnikateľských účtov. Na tieto účty potom prevádzajú značné finančné prostriedky (často zo zahraničia). Prípadne na tieto účty prevádzajú aj neoprávnene vyplatené finančné prostriedky z daňových úradov. Finančné prostriedky z týchto účtov vyberajú v hotovosti.

Trendy v neobvyklých obchodných operáciách súvisiace s COVID-19

Výskyt niektorých neobvyklých obchodných operácii ovplyvnila aj prebiehajúca pandémia ochorenia COVID-19. Finančná spravodajská jednotka identifikovala napr. nasledovné trendy:

 • Zvýšený nárast bezhotovostných transakcií podnikateľských subjektov označovaných v poznámkach tovarom súvisiacim s pandémiou, ako napr. platba za rúška, respirátory a dezinfekciu, pričom takéto transakcie často vyvolávali  pochybnosti o reálnosti uskutočnených  obchodov v uvedených objemoch.
 • Opakovane sa tiež vyskytovali podvody pri internetovom predaji, resp. falošné inzeráty slúžiace na podvodné vylákanie finančných prostriedkov. Alebo podvody voči seniorom, od ktorých páchatelia vylákali finančné prostriedky, napr. pod zámienkou ohrozenia života blízkej osoby, často aj v súvislosti s ochorením COVID-19.

Konkrétne prípady

Finančná spravodajská jednotka vo Výročnej správe za rok 2020 stručne popisuje aj svoju činnosť vo vzťahu k niektorých konkrétnym prípadom. Nás zaujal napr. popis medializovanej kauzy z pohľadu Finančnej spravodajskej jednotky:

„V roku 2020 FSJ prijala hlásenie o neobvyklej obchodnej operácii od povinnej osoby k politicky exponovanej osobe. Na základe medializovaných informácií k neštandardným obchodom s nehnuteľnosťami rodinného príslušníka politicky exponovanej osoby pôsobiaceho vo významnej verejnej funkcii povinná osoba vykonala analýzu správania a charakter transakcií na účte politicky exponovanej osoby a jeho rodinných príslušníkov. Na základe vykonanej analýzy bolo zistené prepojenie rodinných príslušníkov politicky exponovanej osoby na podnikateľské subjekty participujúce na  obchodoch so štátom. Z následne vykonaného preverovania a analytickej činnosti Finančnej spravodajskej jednotky bolo možné vyvodiť záver, že určitá časť získaných finančných prostriedkov mohla byť naakumulovaná  práve  z korupčného konania. Išlo o finančné prostriedky vo výške 197 938 EUR, ktoré boli následne použité na nákup zlatých tehličiek. Zakúpené zlaté tehličky boli následne uložené v prenajatých bezpečnostných schránkach politicky exponovanej osoby a jeho rodinných príslušníkov.

Na základe uvedených skutočností Finančná spravodajská jednotka vec odstúpila orgánom činným  v trestnom konaní pre podozrenie na možné korupčné správanie politicky exponovanej osoby.“

Čo pre Vás môžeme urobiť?

 • Komplexné právne poradenstvo v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
 • Vypracovanie Programu vlastnej činnosti na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ostatnej AML dokumentácie.
 • Ste realitná kancelária, účtovník alebo poskytujete podnikateľské poradenstvo? Nie ste si istý, či sa na Vás vzťahuje AML zákon? Poradíme Vám.
 • Neviete, kto je vo Vašej spoločnosti konečný užívateľ výhod? Poraďte sa s nami.
 • Budeme Vás zastupovať v prípade kontroly zo strany Finančnej spravodajskej jednotky.

Prečítajte si aj ďalšie naše príspevky

Čo je to AML?

Vzťahujú sa na Vás povinnosti podľa AML zákona?

Čo je to KYC?

Čo sú neobvyklé obchodné operácie?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.