Domovská stránka » ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

KYC

[2021] Čo je to KYC?

V súvislosti s ochranou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sa môžete často stretnúť aj so skratkou KYC. Čo je to KYC? Aj v tomto prípade sa jedná o skratku z anglického slovného spojenia – know your customer, v preklade do slovenčiny – poznaj svojho klienta. Jedná sa o jeden zo základných princípov uplatňovaných v rámci ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Princíp KYC spočíva v zmysle Usmernenie k zákonu… Čítať viac »[2021] Čo je to KYC?

[2021] Čo je to AML?

AML je skratka z anglického slovného spojenia anti – money laundering. V preklade to znamená „proti praniu peňazí.“ AML sa teda  praxi najčastejšie chápe ako súhrn pravidiel alebo opatrení na zamedzenie praniu (špinavých) peňazí. Pranie špinavých peňazí je hovorový termín pre legalizáciu príjmov z trestnej činnosti. PRÁVNA ÚPRAVA Základná právna úprava AML je na Slovensku zakotvená v zákone č. 297/2008 Z. z. o ochrane… Čítať viac »[2021] Čo je to AML?