Preskočiť na obsah

Sprievodca ochranou údajov

Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) v uplynulých dňoch spustil Data Protection Guide for small business – Sprievodcu ochranou osobných údajov pre malé podniky. Týmto krokom chce EDPB pomôcť vlastníkom malých podnikov so zosúladením ich interných postupov s právnou úpravou na ochranu osobných údajov. Vydaním príručky EDPB sleduje zvýšenie povedomia o Všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR) a poskytnutie praktických informácií o jeho dodržiavaní.

Sprievodca ochranou údajov obsahuje informácie o kľúčových prvkoch právnej úpravy pomocou videí, praktických príkladov a infografík. Sprievodca je iba v anglickom jazyku, ale EDPB avizuje aj ďalšie jazykové mutácie.

Aké témy obsahuje sprievodca ochranou údajov

 • Porozumieť základom ochrany údajov
 • Rešpektovať individuálne práva dotknutých osôb
 • Dosahovanie súladnosti (compliance)
 • Zabezpečenie osobných údajov
 • Reakcia na porušenie ochrany osobných údajov (data breach)
 • Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov (data breach)

V praxi sa u prevádzkovateľov často stretávame s nepochopením základných princípov GDPR. Často sa napr. stáva, že niektorí prevádzkovatelia považujú vypracovaním dokumentácie svoje povinnosti za splnené alebo žiadajú o udelenie súhlasu dotknutej osoby aj v prípadoch, kedy je potrebné aplikovať iný právny základ. Preto takúto iniciatívu zo strany EDPB vnímame pozitíve.

Prínos pre dotknuté osoby

Časť k právam, ktoré jednotlivcom priznáva GDPR odporúčame nie len podnikateľom, ale aj dotknutým osobám, ktoré tiež často nemajú informácie o tom, na čo všetko majú nárok.

Príručka obsahuje informácie k:

 • Právu byť informovaný
 • Právu na prístup
 • Právo na opravu
 • Právu na vymazanie
 • Právu na obmedzenie spracúvania
 • Právu na prenosnosť údajov
 • Právu namietať spracúvanie a
 • Právu namietať automatizované spracúvanie

Pokiaľ vám informácie zo sprievodcu nestačia, môžete sa obrátiť na nás.

Prečítajte si aj:

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ v GDPR

Kontrola z Úradu na ochranu osobných údajov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.