Preskočiť na obsah

Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil plán kontrol na rok 2023

Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil plán kontrol na rok 2023. V zmysle tohto plánu sa prvá časť kontrol bude sústrediť na identifikáciu stavu spracúvania osobných údajov v schengenských a európskych informačných systémoch. Druhá časť plánovaných kontrol sa zamerá na vybrané spracovateľské činnosti.

Kontroly zamerané na schengenské a európske informačné systémy a agentúry

Predmetom kontroly bude:

 • Národná časť Schengenského informačného systému
 • Národná časť vízového informačného systému
 • Automatizovaný európsky systém identifikácie odtlačkov prstov – Eurodac
 • Styčný úrad Slovenskej republiky (Europol) ako aj
 • Informačný systém o vnútornom trhu (IMI)

Plán kontrol a kontroly zamerané na vybrané spracovateľské činnosti

Predmetom kontroly v roku 2023 budú spracovateľské činnosti orgánov územnej samosprávy (3 plánované kontroly), spracovateľské činnosti dopravcov verejnej osobnej dopravy (2 plánované kontroly) a spracovateľské činnosti zamestnávateľov v oblasti personálnej a mzdovej agendy (2 plánované kontroly).

Predpokladaným zameraním týchto kontrol bude súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb s požiadavkami GDPR, a to konkrétne:

 • zásady spracúvania,
 • zákonnosť spracúvania,
 • podmienky vyjadrenia súhlasu, ako aj
 • spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov,
 • práva dotknutej osoby,
 • spoloční prevádzkovatelia, ako aj
 • sprostredkovateľ,
 • spracúvanie na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa,
 •  bezpečnosť osobných údajov,
 • posúdenie vplyvu na ochranu údajov, ako aj
 • zodpovedná osoba.

Plán kontrol v uplynulých rokoch

Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil plán kontrol aj v uplynulých rokoch, o čom sme informovali aj na našom webe – rok 2022, rok 2021.

Prečítajte si aj:

Kontrola z Úradu na ochranu osobných údajov

Konanie o ochrane osobných údajov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.