Preskočiť na obsah

Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil plán kontrol na rok 2022

Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil Plán kontrol na rok 2022. Plán kontrol na rok 2022 je rozdelený do dvoch častí.

Jedna časť plánu kontrol na rok 2022 sa zameriava na súlad spracúvania osobných údajov s požiadavkami GDPR ako aj zákona o ochrane osobných údajov. Plán reaguje na riziká spojené so špecifickými spracovateľskými činnosťami alebo s využívaním nových technológií a postupov, najmä s procesmi spôsobilými významne zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.

Podľa tejto časti plánu sa kontroly zamerajú najmä na:

 • spracovateľské činnosti orgánov štátnej správy
 • spracovateľské činnosti orgánov územnej samosprávy
 • a spracovateľské činnosti realitných kancelárií

Tieto kontroly budú zamerané predovšetkým na súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb s požiadavkami GDPR  a zákona o ochrane osobných údajov, konkrétne na:

 • zásady spracúvania,
 • zákonnosť spracúvania,
 • podmienky vyjadrenia súhlasu,
 • spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov,
 • práva dotknutej osoby,
 • spoloční prevádzkovatelia, sprostredkovateľ,
 • spracúvanie na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa,
 • bezpečnosť osobných údajov,
 • posúdenie vplyvu na ochranu údajov,
 • zodpovedná osoba.

Časť plánu kontrol na rok 2022 je  zameraná  aj na identifikáciu stavu spracúvania osobných údajov v informačných systémoch, pomocou ktorých sa zabezpečuje praktické vykonávanie schengenského acquis na území Slovenskej republiky a v priestoroch zastupiteľských úradov Slovenskej republiky.

V rámci tejto časti sa Úrad na ochranu osobných údajov zameria na:

 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (konkrétne na Národnú časť Vízového informačného systému – zastupiteľské úrady ako aj Národnú časť Vízového informačného systému – ústredie)
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Národnú časť Schengenského informačného systému, Národnú časť Vízového informačného systému, Automatizovaný európsky systém identifikácie odtlačkov prstov – Eurodac, Národnú ústredňu Europol, ako aj Národnú ústredňu informácií o pasažieroch)
 • Kriminálny úrad finančnej správy (Colný informačný systém)

Čo pre Vás môžeme urobiť

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov, vrátane implementácie právnych predpisov na ochranu osobných údajov na mieru pre jednotlivých prevádzkovateľov, konzultácií, zastupovania v konaniach pred Úradom na ochranu osobných údajov a školení.

Ak ste realitná kancelária a nechcete nič nechať na náhodu, ozvite na nám. Pomôžeme Vám s nastavením interných pravidiel v oblasti ochrany osobných údajov, ako aj v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Prečítajte si aj:

Povinná osoba podľa AML zákona?

Zmeny v spracúvaní osobných údajov zosnulých

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.