Preskočiť na obsah

Zmena zákona o ochrane osobných údajov v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) prejde zmenou v súvislosti s prijatím tzv. Lex Ukrajina.

Dôvody pre zmenu zákona

V súvislosti so vstupom cudzincov na naše územie spracúvajú štátne orgány osobné údaje dotknutých osôb. Právnym základom sú viaceré právne predpisy. Diplomatické misie a konzulárne úrady iných štátov sa v súčasnosti na naše štátne orgány obracajú so žiadosťami o poskytnutie osobných údajov štátnych občanov ich štátov a ich rodinných príslušníkov. Poskytnutie osobných údajov požadujú napríklad v súvislosti s ich repatriáciu alebo poskytnutím inej konzulárnej pomoci.

Zákon o ochrane osobných údajov, ani iné právne predpisy, podľa ktorých sa osobné údaje spracúvajú, neumožňujú bez výslovného súhlasu dotknutej osoby poskytnúť jej osobné údaje. A to ani zastupiteľskému úradu štátu, ktorého sú štátnym občanom. Takýto právny základ neposkytuje ani Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch. Podľa uvedeného dohovoru je možné informovať konzulárny úrad vysielajúceho štátu iba ak o to občan vysielajúceho štátu požiada.

Z uvedených dôvodov, vysvetlených v Dôvodovej správe, pribudne do zákona o ochrane osobných údajov prechodné ustanovenie súvisiace s mimoriadnou situáciou vyhlásenou v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

Nové ustanovenie zákona o ochrane osobných údajov

Podľa doplneného ustanovenia: „V čase trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny môže prevádzkovateľ poskytnúť diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu cudzieho štátu osobné údaje o jeho občanovi a rodinnom príslušníkovi v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť a telefónne číslo, a to aj bez súhlasu dotknutej osoby, ak je odôvodnený predpoklad vykonania konzulárnej činnosti.“. Vykonávanie konzulárnych činností upravuje Zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Aby mohli byť vyššie uvedené osobné údaje poskytnuté zastupiteľským úradom iných štátov, musia by teda kumulatívne splnené dve podmienky. Tými sú vyhlásenej mimoriadnej situácie a odôvodnený predpoklad potreby poskytnutia niektorej z foriem konzulárnej činnosti.

Prečítajte si aj:

Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil plán kontrol na rok 2022

Zistenie a overenie identifikácie klienta – občana Ukrajiny

1 názor na “Zmena zákona o ochrane osobných údajov v súvislosti so situáciou na Ukrajine”

  1. Pingback: Bol prijatý zákon o riešení hroziaceho úpadku - LIDAYOVÁ BAŠARYOVÁ & PARTNERS | advokátska kancelária | Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.