Preskočiť na obsah

Bol prijatý zákon o riešení hroziaceho úpadku

Dňa 06.04.2022 bol vyhlásený zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Národná rada Slovenskej republiky ho schválila už dňa 16.03.2022.

Čo zákon o riešení hroziaceho úpadku upravuje?

Zákon o riešení hroziaceho úpadku upravuje niektoré nástroje napomáhajúce riešiť hroziaci úpadok z dôvodu hroziacej platobnej neschopnosti dlžníka (právnickej osoby). Týmito nástrojmi sú verejná preventívna reštrukturalizácia a neverejná preventívna reštrukturalizácia.  Okrem toho zákon o riešení hroziaceho úpadku upravuje aj riešenie úpadku dlžníka, ktorý nastal počas verejnej preventívnej reštrukturalizácie.

Zákon o riešení hroziaceho úpadku sa nevzťahuje na riešenie hroziaceho úpadku dlžníka, ktorý je vylúčený z pôsobnosti všeobecného predpisu o konkurznom konaní.

Novoprijatým zákonom o riešení hroziaceho úpadku sa tiež zrušuje sa čl. I zákona č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Transpozícia legislatívy Európskej únie

Týmto zákonom sa dochádza k transpozícii legislatívy Európskej únie, a to konkrétne Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 2019 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132 (Smernica o reštrukturalizácii a insolvencii).

Čo pre Vás môžeme urobiť?

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo pre podnikateľov vrátane vypracovania a pripomienkovania obchodnoprávnych zmlúv, právnych stanovísk, zastupovanie v súdnych a administratívnych konaniach a vymáhania pohľadávok.

Prečítajte si aj

Zmena zákona o ochrane osobných údajov v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Neobvyklé obchodné operácie realitnej kancelárie

Bol prijatý nový zákon o elektronických komunikáciách

1 názor na “Bol prijatý zákon o riešení hroziaceho úpadku”

  1. Pingback: Predbežná informácia k zákonu o údajoch - LIDAYOVÁ BAŠARYOVÁ & PARTNERS | advokátska kancelária | Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.