Preskočiť na obsah

Bol prijatý nový zákon o elektronických komunikáciách

Dňa 24.11.2021 Národná rada prijala zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej ako „zákon o elektronických komunikáciách“). Tento zákon nadobudne účinnosť dňa 01.02.2022. V rovnaký deň zároveň dôjde aj k zrušeniu v súčasti platného zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Nový zákon o elektronických komunikáciách upravuje predovšetkým nasledovné oblasti:

 • reguláciu v odvetví elektronických komunikácií,
 • podmienky poskytovania elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb a pridružených prostriedkov a pridružených služieb,
 • ochranu hospodárskej súťaže v odvetví elektronických komunikácií a ochranu práv užívateľov a ich ďalší rozvoj,
 • určenie práv a povinností týkajúcich sa budovania sietí a prístupu k pasívnej infraštruktúre,
 • určenie podmienok používania koncových zariadení,
 • úlohy a pôsobnosť orgánov verejnej správy v odvetví elektronických komunikácií.

Piata časť zákona o elektronických komunikáciách sa venuje ochrane súkromia a osobných údajov. Táto časť sa zaoberá napr.:

 • prípadmi, kedy je podnik oprávnený spracúvať prevádzkové údaje a lokalizačné údaje bez súhlasu užívateľa
 • spracúvaním prevádzkových údajov na marketingové účely
 • povinnosťami podniku, ktorý prideľuje telefónne čísla účastníkom
 • automatickému presmerovaniu hovorov
 • nevyžiadanej komunikácii
 • telekomunikačnému tajomstvu
 • poskytnutiu údajov Úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s mimoriadnou situáciou alebo núdzovým stavom z dôvodu pandémie nákazlivej ľudskej choroby

Prečítajte si aj:

Zmeny v spracúvaní osobných údajov zosnulých

Čo sú to neobvyklé obchodné operácie?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.