Preskočiť na obsah

Zmeny v spracúvaní osobných údajov zosnulých

Nedávno sme informovali o prebiehajúcom legislatívnom procese zmeny zákona o ochrane osobných údajov. Dnes, 20.10.2021 bola novela vyhlásená v Zbierke zákonov. Prečítajte si, v čom sa znenie novely nakoniec zmenilo oproti pôvodnému návrhu a aký to bude mať vplyv na spracúvanie osobných údajov zosnulých osôb.

AKTUALIZÁCIA: 01.07.2024 nadobudne účinnosť zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže. V rámci prijatia tohto zákona dochádza aj k novelizácii zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmena spočíva v tom, že zákon o ochrane osobných údajov sa už nebude vzťahovať na spracúvanie osobných údajov zosnulých osôb.

Zákon č. 373/2021 Z. z.

Novelou je zákon č. 373/2021 ktorým sa dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Novela nadobudne účinnosť dňa 01.11.2021.

Pozmeňujúci návrh k spracúvaniu osobných údajov zosnulých

V pôvodnom návrhu novely sa počítalo s úplným vylúčením pôsobnosti zákona o ochrane osobných údajov na osobné údaje zosnulých osôb. Došlo však k prijatiu pozmeňujúceho návrhu. Prijaté znenie novely nakoniec vylučuje pôsobnosť zákona o ochrane osobných údajov iba v prípadoch spracúvania osobných údajov vymedzených v zákone. Na ostatné prípady spracúvania osobných údajov zosnulých sa bude zákon o ochrane osobných údajov aplikovať aj naďalej.

Spracúvanie osobných údajov zosnulých osôb

Zákon o ochrane osobných údajov sa s účinnosťou od 01.11.2021 nebude vzťahovať „na spracúvanie osobných údajov zosnulých osôb, ku spracovaniu ktorých dochádza:

 • na vedecký účel,
 • štatistický účel,
 • na účel umeleckej činnosti,
 • tlačového spravodajstva,
 • rozhlasového a televízneho vysielania,
 • archivácie,
 • dokumentačnej činnosti,
 • historického výskumu,
 • činností pohrebísk,
 • umiestnenia pamätníkov a pamätných tabúľ,
 • konania spomienkových podujatí a piety v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie týchto účelov.

Keďže sa zákon o ochrane osobných údajov bude aj naďalej vzťahovať na niektoré prípady spracúvania osobných údajov zosnulých osôb, v zákone ostáva aj naďalej zakotvená aj potreba získania súhlasu so spracúvaním osobných údajov od blízkej osoby. Pokiaľ spracúvanie osobných údajov nebude spadať pod vyššie uvedené výnimky, bude potrebný súhlas blízkej osoby zosnulého. Takýto súhlas nie je platný, pokiaľ čo i len jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas.

Čo pre Vás môžeme urobiť?

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov, vrátane implementácie právnych predpisov na ochranu osobných údajov na mieru pre jednotlivých prevádzkovateľov, konzultácií, zastupovania v konaniach pred Úradom na ochranu osobných údajov a školení.

Prečítajte si aj:

Dánsky úrad riešil prípad neplatnosti súhlasu podľa GDPR

Súdny dvor stanoví pravidlá náhrady škody podľa GDPR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.