Preskočiť na obsah

Zmena zákona o ochrane osobných údajov

V súčasnosti prebieha legislatívny proces zmeny zákona o ochrane osobných údajov. Návrh zákona prerokováva gestorský výbor Národnej rady SR – Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Lehota na prerokovanie je 14.09.2021.

Aké zmeny má priniesť zmena zákona o ochrane osobných údajov?

Novela sa týka zmeny pôsobnosti zákona o ochrane osobných údajov. V prípade schválenia navrhovanej novely bude z pôsobnosti zákona o ochrane osobných údajov vylúčené spracúvanie osobných údajov zosnulých osôb.

V prípade schválenia novely by zo zákona o ochrane osobných údajov vypadla povinnosť získať súhlas so spracúvaním osobných údajov zosnulej osoby od jej blízkych osôb. Podľa súčasného znenia zákona o ochrane osobných údajov, § 78 ods. 7: „Ak dotknutá osoba nežije, súhlas vyžadovaný podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu môže poskytnúť jej blízka osoba. Súhlas nie je platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas.“

Dôvody na zmenu zákona o ochrane osobných údajov

Súčasná právna úprava podľa Dôvodovej správy k novele komplikuje budovanie pamätníkov napr. obetiam vojnových konfliktov, obetiam boja za demokraciu atď., spôsobuje ťažkosti prevádzkovateľom virtuálnych cintorínov, súkromných archívov a podobne.

Podľa recitálu č. 27 GDPR sa GDPR neuplatňuje na osobné údaje zosnulých osôb. Slovenská republika však využila právo rozšíriť pôsobnosť GDPR aj na ochranu osobných údajov zosnulých osôb. Novelou by sa od takéhoto rozšírenia pôsobnosti upustilo.

Ochrana osobných údajov zosnulých po zmene

Určitá miera ochrany osobných údajov zosnulých osôb bude právnym poriadkom naďalej garantovaná. V platnosti ostane napr. ustanovenia § 15 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia: „Po smrti fyzickej osoby patrí uplatňovať právo na ochranu jeho osobnosti manželovi a deťom, a ak ich niet, jeho rodičom.“

Legislatívny proces budeme aj naďalej pozorne sledovať.

Čo pre Vás môžeme urobiť?

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov, vrátane implementácie právnych predpisov na ochranu osobných údajov na mieru pre jednotlivých prevádzkovateľov, konzultácií, zastupovania v konaniach pred Úradom na ochranu osobných údajov a školení.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.