Preskočiť na obsah

Ktoré výpisy a potvrdenia už nemusíte dokladať

Novelou zákona č. 177/2018 o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) dochádza k odbúravaniu ďalšej časti papierovej byrokracie. Prečítajte si, ktoré výpisy a potvrdenia už nemusíte dokladať na úrady.

S účinnosťou od 01.01.2022 nesmú orgány verejnej moci v úradných konaniach vyžadovať od občanov a podnikateľov napríklad tieto listinné dokumenty (výpisy, odpisy, potvrdenia):

 • kópia rodného listu a sobášneho listu
 • kópia úmrtného listu
 • potvrdenie o pobyte
 • výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat
 • potvrdenie súdu, že hospodársky subjekt nie je v konkurze, nie je na neho vyhlásený konkurz a nie je v reštrukturalizácii
 • výpis z registra / zoznamu advokátov
 • výpis z centrálneho registra exekúcii ako aj
 • potvrdenie o poberaní osobitného príspevku baníkom

Už skôr zákon proti byrokracii zaviedol zákaz požadovať v listinnej podobe napr. nasledovné dokumenty, ktoré už nemusíte dokladať:

 • výpis z Registra právnických osôb
 • kópia listu vlastníctva a kópia katastrálnej mapy – výpis z Katastra nehnuteľností
 • výpis z registra trestov
 • potvrdenie o návšteve školy alebo tiež
 • potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, sociálnom poistení, daniach a cle voči Finančnej správe SR a nemocenských a dôchodkových dávkach Sociálnej poisťovne

Orgány verejnej moci si musia informácie obsiahnuté vo vyššie uvedených dokumentoch zabezpečiť elektronicky. Môžu tak urobiť:

Prečítajte si aj ďalšie naše príspevky:

Nový zákon o elektronických komunikáciách v účinnosti od 01.02.2022

Advokát alebo právnik?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.