Preskočiť na obsah

[2023] Ako si vybrať predmety podnikania?

Jedným z prvých krokov pri začatí podnikania, ktoré musí absolvovať začínajúci podnikateľ je aj výber predmetov činnosti. Prinášame preto niekoľko základných informácií a tipov, ktoré by ste mali zvážiť.

Voľné živnosti a výber predmetov podnikania

Voľné živnosti sú živnosti, pre ktoré nie je potrebné vyučenie v určitom odbore alebo získanie inej odbornej spôsobilosti. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejňuje na svojej internetovej stránke zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie. Ohlasovateľ živnosti si však môže zvoliť aj inú živnosť, ktorá nie je uvedená v zozname.

Naším klientom, odporúčame, aby si živnosti ohlásili podľa aktuálneho znenia Zoznamu odporúčaných voľných živností. Pokiaľ si vyberiete živnosti z tohto zoznamu, máte istotu, že s formuláciou predmetu činnosti nebude problém. Pokiaľ by ste si chceli naformulovať vlastné znenie predmetu činnosti, odporúčame myslieť na preverenie, či je formulácia v poriadku. Či napr. nezasahuje do niektorej remeselnej alebo viazanej živnosti alebo do činností, ktoré nie sú živnosťami a vzťahuje sa na ne osobitná regulácia).

Remeselné a viazané živnosti

Remeselné živnosti sú živnosti, na prevádzkovanie ktorých zákon vyžaduje výučný list alebo iný doklad o riadnom ukončení príslušného učebného alebo študijného odboru. Zoznam remeselných živností je zakotvený v prílohe č. 1 živnostenského zákona.

Medzi remeselné živnosti patrí napr. zámočníctvo, kamenárstvo, mäsiarstvo, murárstvo, hodinárstvo, tesárstvo a iné. Viazané živnosti sú živnosti, pre ktoré zákon predpisuje určitú odbornú spôsobilosť získanú inak, ako vyučením v odbore. Zoznam viazaných živností je zakotvený v prílohe č. 2 živnostenského zákona. Predmetná príloha pri jednotlivých viazaných živnostiach uvádza aj spôsob preukazovania odbornej spôsobilosti.

Medzi viazané živnosti patrí napr. očná optika, zubná technika, prevádzkovanie autoškoly, horská sprievodcovská služba, prevádzkovanie cestovnej kancelárie, sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) a iné.

Živnosti „pre istotu“ a výber predmetov podnikania

Často sa stretávame so situáciou, kedy si klient chce ohlásiť viaceré živnosti „pre istotu alebo do budúcna“ hoci je nepravdepodobné, že by (v bližšej) budúcnosti tieto činnosti vykonával. Zvlášť u podnikateľov fyzických osôb – živnostníkov takýto postup neodporúčame. Pokiaľ chce podnikateľ prevádzkovať živnosť, s ktorou na začiatku nepočítal, postačovalo by ohlásenie živnosti. Novú živnosť by pritom mohol začať vykonávať odo dňa ohlásenia. Teda už predtým, ako by mu okresný úrad doručil osvedčenie o živnostenskom oprávnení k novej živnosti.

U podnikateľov, právnických osobách, je doplnenie novej živnosti je o niečo komplikovanejšie. V spoločnosti s ručením obmedzeným spoločníci na valnom zhromaždení príjmu rozhodnutie o rozšírení predmetu činnosti. Nasleduje ohlásenie živnosti a zápis zmeny do obchodného registra. Zápis zmeny je spojený aj so súdnym poplatkom vo výške 33 EUR.

Medzi časté živnosti, ktoré si klienti majú záujem ohlásiť patrí napr. aj živnosť činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Mnohí klienti však nevedia, že podnikateľské subjekt s takýmto predmetom činnosti sú povinné osoby podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. S postavením povinnej osoby súvisí napr. povinnosť vypracovať si program vlastnej činnosti na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a to bez ohľadu na to, podnikateľ túto činnosť reálne vykonáva alebo ju iba mali zapísanú. Preto klientom, ktorí túto živnosť neplánujú reálne vykonávať jej ohlásenie neodporúčame.

Čo pre vás môžeme urobiť?

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo pre podnikateľov. Poradíme vám vhodnú právnu formu, aj výber predmetov podnikania, pomôžeme vám s vybavením povolení, licencií, nastavením interných procesov.

Prečítajte si aj:

Na čo si dať pozor pri začatí podnikania?

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.