Preskočiť na obsah

[2023] Na čo si dať pozor pri začatí podnikania?

Začatie podnikania je jednou z častých situácií, v ktorých sa na nás obracajú naši klienti. Pri poskytovaní služieb týkajúcich sa začatia podnikania postupujeme vždy tak, aby sme zohľadnili individuálne potreby konkrétnych klientov. V tomto článku zhrnieme niektoré najčastejšie upozornenia, ktoré adresujeme našim klientom, ktorým pomáhame na začiatku podnikania.

Výber vhodnej právnej formy

Výber predmetov činnosti

Podnikanie počas trvania pracovného pomeru

Čo pre Vás môžeme urobiť?

Začatie podnikania a výber vhodnej právnej formy

Väčšina klientov, ktorí začínajú podnikať sa rozhoduje medzi živnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzeným. Do úvahy však pripadajú aj ďalšie právne formy. Výhody a nevýhody jednotlivých právnych foriem posudzujeme vždy na mieru pre konkrétneho klienta. Posudzujeme napr. to, koľko osôb sa bude na podnikateľskom projekte zúčastňovať, rizikovosť projektu, druh obchodných partnerov, imidž podnikateľského subjektu, daňovo – odvodové aspekty atď.

Výhodami a nevýhodami niektorých právnych foriem sa zaoberáme v samostatných článkoch:

Začatie podnikania a výber predmetov činnosti

Jedným z prvých krokov pri začatí podnikania, ktoré musí absolvovať začínajúci podnikateľ je aj výber predmetov činnosti. Naším klientom, ktorí budú podnikať v oblastiach, ktoré spadajú do voľných živností odporúčame, aby si pred výberom jednotlivých činností pozreli aktuálne znenie Zoznamu odporúčaných voľných živností. Pokiaľ si vyberiete živnosti z tohto zoznamu, máte istotu, že s formuláciou predmetu činnosti nebude problém. Pokiaľ by ste si chceli naformulovať vlastné znenie predmetu činnosti, odporúčame myslieť na preverenie, či je formulácia v poriadku. Či napr. nezasahuje do niektorej viazanej živnosti alebo do činností, ktoré nie sú živnosťami).

Často sa stretávame so situáciou, kedy si klient chce ohlásiť viaceré živnosti „pre istotu alebo do budúcna“ hoci je nepravdepodobné, že by (v bližšej) budúcnosti tieto činnosti vykonával. Zvlášť u podnikateľov fyzických osôb – živnostníkov takýto postup neodporúčame. Pokiaľ chce podnikateľ prevádzkovať živnosť, s ktorou na začiatku nepočítal, postačovalo by ohlásenie živnosti. Novú živnosť by pritom mohol začať vykonávať odo dňa ohlásenia. Teda už predtým, ako by mu okresný úrad doručil osvedčenie o živnostenskom oprávnení k novej živnosti.

U podnikateľov, právnických osobách, je doplnenie novej živnosti je o niečo komplikovanejšie. V spoločnosti s ručením obmedzeným spoločníci na valnom zhromaždení príjmu rozhodnutie o rozšírení predmetu činnosti. Nasleduje ohlásenie živnosti a zápis zmeny do obchodného registra. Zápis zmeny je spojený aj so súdnym poplatkom vo výške 33 EUR.

Medzi časté živnosti, ktoré si klienti majú záujem ohlásiť patrí napr. aj živnosť činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Mnohí klienti však nevedia, že podnikateľské subjekt s takýmto predmetom činnosti sú povinné osoby podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. S postavením povinnej osoby súvisí napr. povinnosť vypracovať si program vlastnej činnosti na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Preto klientom, ktorí túto živnosť neplánujú reálne vykonávať jej ohlásenie neodporúčame.

Začatie podnikania počas trvania pracovného pomeru

Mnohí klienti chcú začať podnikať ešte počas toho, ako sú v pracovnom pomere u svojho zamestnávateľa. Ich upozorňujeme na ustanovenie § 83 Zákonníka práce: „Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. Ak sa zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti zamestnanca, platí, že súhlas udelil.“

Pokiaľ začnete podnikať po ukončení pracovného pomeru, dajte si pozor, aby ste sa nedopustili porušenia obchodné tajomstvo bývalého zamestnávateľa.

Čo pre Vás môžeme urobiť?

  • komplexné právne poradenstvo vo všetkých fázach Vášho podnikania
  • ohlásenie živnosti
  • založenie spoločnosti
  • zmeny v obchodnom registri a živnostenskom registri

Prečítajte si aj:

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Účel založenia obchodnej spoločnosti

1 názor na “[2023] Na čo si dať pozor pri začatí podnikania?”

  1. Pingback: Ako si vybrať predmety podnikania? - LIDAYOVÁ BAŠARYOVÁ & PARTNERS | advokátska kancelária | Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.