Preskočiť na obsah

Aktualizácia zoznamu voľných živností

Voľné živnosti sú živnosti, pre ktoré nie je potrebné vyučenie v určitom odbore alebo získanie inej odbornej spôsobilosti. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejňuje na svojej webovej stránke Zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie. V priebehu februára 2023 ministerstvo tento zoznam aktualizovalo.

Ministerstvo v zozname uskutočnilo napr. tieto zmeny:

  • Znenie živnosti Administratívne služby bolo nahradené znením služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno- hospodárskej povahy. V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä administratívne práce (v oblasti colnej deklarácie, kancelárske a sekretárske služby, korektúry textov, kopírovacie a rozmnožovacie služby, či poskytovanie certifikačných služieb v oblasti elektronického podpisu, ale aj správu trhoviska, tržnice, príležitostného trhu.
  • Do zoznamu bola doplnená napr. voľná živnosť v znení Pravidelná kontrola detského ihriska. V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať kontrolu detského ihriska so zameraním najmä na bezpečnosť konštrukčného vyhotovenia, umiestnenia a inštalácie zariadení detského ihriska, iného príslušenstva detského ihriska, povrchu tlmiaceho náraz a celkovú bezpečnosť detského ihriska.
  • Pred zmenou boli v odporúčanom znení samostatne uvedené živnosti (i) reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, (ii) fotografické služby a (iii) informačné služby. Po novom je odporúčané znenie nasledovné: Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky.

Voľné živnosti – iné ako odporúčané znenie

Ohlasovateľ živnosti si môže zvoliť aj inú živnosť, ktorá nie je uvedená v zozname.

Naším klientom, odporúčame, aby si živnosti ohlásili podľa aktuálneho znenia Zoznamu odporúčaných voľných živností. Pokiaľ si vyberiete živnosti z tohto zoznamu, máte istotu, že s formuláciou predmetu činnosti nebude problém. Pokiaľ by ste si chceli naformulovať vlastné znenie predmetu činnosti, odporúčame myslieť na preverenie, či je formulácia v poriadku. Napr., či nezasahuje do niektorej remeselnej alebo viazanej živnosti alebo do činností, ktoré nie sú živnosťami a vzťahuje sa na ne osobitná regulácia. Problémom môže byť aj nedostatočná zrozumiteľnosť.

Pokiaľ potrebujete pomoc s výberom alebo ohlásením živnosti, ozvite sa nám, radi vám pomôžeme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.