Preskočiť na obsah

Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil plán kontrol na rok 2024

Úrad na ochranu osobných údajov na svojom webovom sídle každý rok zverejňuje plán kontrol. Prečítajte si, aké kontroly úrad plánuje počas aktuálneho roka 2024.

Pokiaľ o Vás prebieha kontrola z Úradu na ochranu osobných údajov a potrebujete právnu pomoc, môžete sa na nás obrátiť. Všetkým klientom však odporúčame myslieť radšej na prevenciu, preto Vám radi pomôžeme s implementáciou pravidiel na ochranu osobných údajov vo Vašej spoločnosti ešte predtým, ako by sa u Vás kontrola uskutočňovala.

Spracovateľské činnosti, vo vzťahu ku ktorým úrad plánuje vykonať kontroly

Úrad na ochranu osobných údajov plánuje kontroly vo vzťahu k nasledovným spracovateľským činnostiam:

  • spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré pravidelne alebo príležitostne vstupujú do priestorov základných a stredných škôl,
  • spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré využívajú služby zdieľanej mobility (bicykle a kolobežky),
  • spracúvanie osobných údajov užívateľov osobných motorových vozidiel (predaj, záručné a pozáručné servisné prehliadky),
  • spracúvanie osobných údajov získavaných v rámci vernostných programov, ako aj
  • spracúvanie osobných údajov na účel elektronickej rezervácie termínu návštevy u lekára a elektronickej komunikácie s lekárom.

Tieto kontroly budú zamerané hlavne na súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Konkrétne pôjde o zameranie na zásady spracúvania, zákonnosť spracúvania, podmienky vyjadrenia súhlasu, spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, taktiež práva dotknutej osoby. Kontroly budú zamerané tiež na posúdenie spoločných prevádzkovateľov, sprostredkovateľov, spracúvanie na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, bezpečnosť osobných údajov, posúdenie vplyvu na ochranu údajov ako aj ustanovenie zodpovednej osoby.

Kontroly vo verejnej správe

V rámci verejnej správy Úrad na ochranu osobných údajov plánuje zameranie kontrol na:

  • Národnú časť vízového informačného systému (zastupiteľský úrad SR)
  • Národnú časť Schengenského informačného systému
  • Národnú časť Vízového informačného systému

Čo bolo predmetom plánovaných kontrol v predchádzajúcich rokoch?

Plán kontrol každoročne sledujeme, aby sme mohli aktuálne informácie poskytnúť našim klientom. Informácie o plánoch kontrol za predchádzajúceho roky nájdete tu:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.