Preskočiť na obsah

Spoluvlastník nesúhlasí s predajom pozemku, aké mám možnosti?

Vzhľadom na rozdrobenosť pôdy na Slovensku sa bežne stretávame s podielovým spoluvlastníctvom pozemkov. Často sa tak stáva aj to, že niektorí spoluvlastník nesúhlasí s predajom pozemku, napriek tomu, že ostatní na predaji trvajú. V článku si priblížime, aké možnosti v takomto prípade prichádzajú do úvahy.

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

Prvou možnosťou je pokúsiť sa dosiahnuť dohodu s ostatnými spoluvlastníkmi. Pokiaľ sa dohodu nedarí dosiahnuť, odporúčame spoluvlastníkom doporučene zaslať návrh dohody na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Spôsob vyporiadania môžete navrhnúť napr. tak, že pozemok predáte a rozdelíte si výnos alebo podielového spoluvlastníka vyplatíte a pozemok predáte alebo on vyplatí vás. V prípade deliteľných pozemkov môžete vyporiadanie uskutočniť aj reálnym rozdelením pozemku. Na rozdelenie bude potrebný geometrický plán. Spoluvlastníkom môžete ponúknuť podmienky pre viaceré alternatívy vyporiadania, ktoré sú pre vás prijateľné.

Dohodu môže skomplikovať ak je niekto zo spoluvlastníkov nebohý. V takomto prípade môžete osloviť dedičov, aby podali návrh na dodatočné konanie o dedičstve. Alebo môžete sám (ako osoba, ktorá má na prededení právny záujem) podať podnet na dodatočné konanie o dedičstve.

Kedy je možné pozemok rozdeliť?

Vo všeobecnosti sa môžu deliť pozemky v zastavanom území obce. Zákaz drobenia sa vzťahuje na poľnohospodársku a lesnú pôdu. Podľa zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom nemôže na základe právneho úkonu alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov pozemok menší ako 3 000 m2, ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5 000 m2, ak ide o lesný pozemok.

Samozrejme treba si zvážiť, či vzhľadom na výmeru, tvar pozemku, polohu atď. rozdelením nedôjde k znehodnoteniu.

Predať iba svoj spoluvlastnícky podiel

Ďalej môžete predať len svoj spoluvlastnícky podiel. V takomto prípade musíte podiel ponúknuť najprv ostatným spoluvlastníkom. Pokiaľ ostatní spoluvlastníci ponuku nevyužijú, môžete pozemok za rovnakých podmienok ponúknuť na predaj iným záujemcom. V takomto prípade by v spoluvlastníctve namiesto vás pokračoval kupujúci.

Žaloba o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Ak Vám nevyhovuje nič z vyššie uvedených možností prichádza do úvahy žaloba na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Treba počítať s tým, že súdny spor môže trvať aj roky (hlavne ak budú obštrukcie ostatných účastníkov, ak ostatní účastníci využijú opravné prostriedky a podobne). Dĺžka trvania sa nedá presne odhadnúť.

Spoluvlastník nesúhlasí s predajom pozemku, ako môže rozhodnúť súd

Súdne konanie v takýchto prípadoch sa riadi viacerými zásadami. Podľa § 142 ods. 2 Občianskeho zákonníka: „Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom. Súd prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.“

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že súd v prvom rade skúma, či je možné pozemok rozdeliť, až následne, ak rozdelenie nie je dobre možné, prikáže vec niektorému alebo viacerým zo spoluvlastníkov a až v prípade, že nik zo spoluvlastníkov nemá záujme nadobudnúť vec do výlučného vlastníctva nariadi predaj pozemku a rozdelenie výťažku. V prípade dohody spoluvlastníkov takéto poradie možností nezaväzuje.

Zákon umožňujem, aby súd z dôvodov hodných osobitného zreteľa podielové spoluvlastníctvo nezrušil. Okrem toho pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti.

Náklady na súdne konanie

Mnohých klientov pri rozhodovaní o ďalšom postupe zaujímajú náklady. Čo sa týka nákladov na súdne konanie, treba počítať s úhradou súdneho poplatku vo výške 49,50 EUR. To je podľa zákona o súdnych poplatkoch výška súdneho poplatku zo žaloby alebo z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba, ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi.

Ďalej bude potrebný znalecký posudok na určenie hodnoty pozemku. Buď si môžete dať vypracovať (a zaplatiť) súkromný znalecký posudok ešte pred podaním žaloby alebo môžete navrhnúť, aby súd ustanovil znalca. Ak navrhnete ustanovenie znalca súdom, súd vás vyzve na zloženie preddavku na trovy znaleckého dokazovania. Cena za znalecký posudok môže byť rôzna, záleží aj od toho, o aký pozemok ide. Môže začínať od cca 150 – 200 EUR.

V prípade právneho zastúpenia treba počítať aj s nákladmi na právne služby. Cena právnych služieb je na individuálnej dohode medzi advokátom a klientom. V takomto type konaní si väčšina advokátov dohaduje hodinovú odmenu. Časť nákladov na právne služby môže byť kompenzovaná, ak súd prizná náhradu trov konania (čo ale teoreticky nemusí alebo nemusí v plnom rozsahu).

Čo pre vás môžeme urobiť ak spoluvlastník nesúhlasí s predajom pozemku?

V prípade záujmu Vám radi poskytneme komplexné právne služby. Prvým krokom by bola osobná, telefonická alebo online konzultácia, počas ktorej by sme si prešli detaily vášho prípadu, zanalyzovali jednotlivé možnosti a dohodli sa na ďalšom postupe. Radi vám vypracujeme predžalobnú výzvu, dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo prevezmeme zastupovanie v súdnom konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

11 názory na “Spoluvlastník nesúhlasí s predajom pozemku, aké mám možnosti?”

 1. Pingback: Uplatnenie nárokov z porušenia predkupného práva a pozemkové úpravy - LIDAY BAŠARYOVÁ & PARTNERS | advokátska kancelária | advokát | Bratislava

 2. Vo veci predkupneho prava a ponuky pre spoluvlastnikov som nasiel tuto informaciu v online poradni HN:
  Ponuku nemusíte zverejniť, ak predávate záhradu alebo pôdu s výmerou menšou ako 2-tisíc štvorcových metrov.

  Ja som jeden zo spoluvlastnikov a predmetne podiely su naozaj minimalne. Obavam sa, ze ak by niektory so spoluvlastnikov prejavil zaujem o svoj podiel na podiele o velkosti 2 m2, bolo by to naozaj nelogicke, neprakticke a nakladne.

 3. Dobry den, ako spoluvlastnik parcely reg. E mam zaujem odkupit od ineho spoluvlastnika spoluvlastnicky podiel o vymere 4 m2. Obavam sa, ze ak by niektory so spoluvlastnikov prejavil zaujem o svoj podiel na podiele o velkosti 4 m2, bolo by to naozaj nelogicke, neprakticke a nakladne.
  Velkost ich podielov (ostatnych spoluvlastnikov ) su 90/5760; 1050/69120; 1440/5760; 1855/5760 atd.Bol by som velmi vdacny za Vasu radu vo veci predkupneho prava a ponuky pre spoluvlastnikov. Dakujem velmi pekne za porozumenie a zostavam s pozdravom,

  1. Dobrý deň, napíšte nám e-mail na office@lidaybasaryová.sk. Odporúčania, ako by ste mohli postupovať Vám radi pošleme na mail.

 4. Dobry den.
  Podla citania na Vasej stranke sa obraciam na Vasu pomoc pripadne radu.
  Mame pozemok so starsim rodinnym domom 1800m² +-.
  Sme tam 4 spoluvlastnici v pomere 4/9 + 2/9 + 2/9 + 1/9
  Zaujem odpredat mame traja spolulvlastnici az na majitela podielu 1/9 ktory svoj podiel nechce predat.
  Majitel najmensieho podielu uz spominanej 1/9 zije dlhodobo v zahranici, na mieste bydliska nema presnu adresu,je vedeny ako bezdomovec,nekomunikuje, nereaguje na postu a trucuje kvolialemu podielu.
  Je mozne takuto nehnutelnost odpredat aj bez jeho casti? Resp ako postupovat?
  Vopred dakujem za odpoved
  S pozdravom Peter

 5. Dobrý deň,

  traja spoluvlastníci, korí svoj podiel chcú predať, môžu svoje podiely predať aj bez účasti štvrtého spoluvlastníka. Otázne však je, či by sa našiel kupec, ktorý by mal záujem o nadobudnutie 8/9 (bez chýbajúcej 1/9).

  V takomto prípade by som odporučila oficiálne ponúknuť podiely na kúpu tomu štvrtému spoluvlastníkovi, ktorý svoj podiel nechce predať, aby neskôr nemohol prevod napadnúť z dôvodu porušenia jeho zákonného predkupného práva podielového spoluvlastníka.

  Ďalšou možnosťou by mohlo byť podanie žaloby na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, v takomto prípade by sa nehnuteľnosti predali po skončení súdneho konania.

  V prípade, že by ste mali záujem, môžeme si celú situáciu podrobnej prejsť online alebo telefonicky. Ak máte záujem o konzultáciu, napíšte nám na office@lidaybasaryova.sk. Konzultácie sú platené.

  S pozdravom

  JUDr. Dominika Lidayová Bašaryová

 6. Dobrý deň, prosím vedeli by Ste mi poradiť.
  Chceme predať dom a máme prístupovú cestu kde sme 3 spoluvlastníci.
  Nevychádzame spolu dobre.A viem, že im musím ponuknúť pred predajom môj podiel k odkúpeniu. A oni by to určite odkúpili.
  Aké mám potom možnosti?
  Veď dom bez cesty nemá žiadnu hodnotu.
  Môžem potom ak by chceli moju časť odkúpiť môžem potom ešte povedať, že som si to rozmyslela?
  Alebo aké mám možnosti.
  Cestu sme budovali len my a je to naša jediná prīstupová cesta. Aj v kolaudačnom rozhodnutí je uvedené, že je to prístupová cesta k nášmu domu a oni sú spolumajitelia

  1. Dobrý deň,

   áno, spoluvlastnícky podiel je potrebné ponúknuť ostatným podielovým spoluvlastníkom. Keďže ide o nehnuteľnosť, pre ponuku je predpísaná písomná forma. Spoluvlastníci, ktorí si chcú predkupné právo uplatniť musia v zákonnej lehote uhradiť kúpnu cenu, nestačí že sa Vám ozvú, že majú o kúpu podielu záujem. Ak by si aj predkupné právo uplatnili, nie ste povinná z nimi kúpnu zmluvu uzavrieť. Ak by si však predkupné právo riadne uplatnili (s dodržaním zákonných podmienok vrátane úhrady) a podiel by ste predali inému záujemcovi, mohli by prevod napadnúť súdnou cestou. Bližšie si s Vami situáciu a možnosti postupu radi preberieme na online alebo telefonickej konzultácii.

   S pozdravom

   JUDr. Dominika Lidayová Bašaryová

 7. Dobrý deň, prosím vedeli by Ste mi poradiť.
  Chceme predať dom a máme prístupovú cestu kde sme 3 spoluvlastníci.
  Nevychádzame spolu dobre.A viem, že im musím ponuknúť pred predajom môj podiel k odkúpeniu. A oni by to určite odkúpili.
  Aké mám potom možnosti?
  Veď dom bez cesty nemá žiadnu hodnotu.
  Môžem potom ak by chceli moju časť odkúpiť môžem potom ešte povedať, že som si to rozmyslela?
  Alebo aké mám možnosti.
  Cestu sme budovali len my a je to naša jediná prīstupová cesta. Aj v kolaudačnom rozhodnutí je uvedené, že je to prístupová cesta k nášmu domu a oni sú spolumajitelia
  Ďakujem za odpoveď

 8. Dobrý deň-som 1/3 podielová vlastníčka ornej pôdy na dvoch pozemkoch-na jednom to činí 605 m2 a na druhom 503 m2.Chcem ich predať-nájomnú zmluvu som družstvu nepredĺžila-kupuje to -nazvem spoločnosť ,,developer,,.Ostatní dvaja podiel.spoluvl.majú podpísané na asi na 10 r. nájomnú zmluvu s družstvom.Záujemcu mám.Musím ponúknuť odpredaj najskôr dvom ostatným podielnikom pri takejto výmere?Ak áno-mám to urobiť písomne?Jedna spoluvlastníčka nemá záujem o kúpu-ústne.Druhá váha.Ďakujem.

  1. Dobrý deň,

   ponuku podielovým spoluvlastníkom je potrebné zaslať aj v prípade, že výmera pozemkov nie je veľká. Keďže ide o nehnuteľnosť, ponuka má mať písomnú formu. Bližšie informácie k postupu, ktorý je potrebné dodržať si s Vami radi prejdeme na online alebo telefonickej konzultácii.

   S pozdravom

   JUDr. Dominika Lidayová Bašaryová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.