Domovská stránka » Aktuality a články » Usmernenie pre prepojené vozidlá

Usmernenie pre prepojené vozidlá

Európsky výbor pre ochranu osobných údajov (EDPB – European Data Protection Board) dňa 09.03.2021 na svojom plenárnom zasadnutí prijal Usmernenie o prepojených vozidlách a aplikáciách týkajúcich sa mobility (Guidelines 1/2020 on processing personal data in the context of connected vehicles and mobility related applications).

Usmernenie reflektuje veľký technologický pokrok v oblasti vybavenia automobilov a mobility. Moderné automobily sú vybavené technológiami, ktoré môžu napr. nahrávať a vyhodnocovať údaje o návykoch vodiča súvisiacich s vedením automobilu, údaje o navštívených lokalitách, v niektorých prípadoch dokonca aj pulz vodiča a množstvo ďalších údajov vo vzťahu k vodičovi, pasažierovi alebo aj náhodných okoloidúcim.

Usmernenie obsahuje aj prípadové štúdie spracúvania osobných údajov, ku ktorému dochádza v súvislosti s využívaním vyššie načrtnutých technológií, napr. poskytovanie služieb tretími stranami, eCall systémy, štúdie o nehodovosti a lokalizácia automobilu po jeho krádeži.

Znenie usmernenia je dostupné v anglickom jazyku https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/guidelines_on_processing_personal_data_in_the_context_of_connected_vehicles_and_mobility_related_applications_0.pdf

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *