Preskočiť na obsah

Predĺženie vydávania a platnosti kvalifikovaných certifikátov pre uznaný spôsob autorizácie

Dňa 17.10.2023 bolo zverejnené aktualizované výkladové stanovisko Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie k Vyhláške č. 511/2022 Z. z. o uznaných spôsoboch autorizácie.

V zmysle aktualizovaného výkladového stanoviska bude možné s použitím občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte s čipom, vydanom do 20. júna 2021, platne autorizovať (elektronicky podpisovať) vybrané úkony aj po 31. decembri 2023 bez nutnosti výmeny dokladu.

Pokiaľ chce užívateľ využívať možnosť podpisovať elektronické podania uznaným spôsobom autorizácie aj po 31.12.2023, môže si takýto užívateľ na svoj starý doklad prostredníctvom aplikácie eID klient (verzia 4.4.) stiahnuť nový certifikát pre uznaný spôsob autorizácie.

Tieto nové certifikáty sú v súčasnosti vydávané s platnosťou do 31.12.2024. Certifikáty boli pôvodne vydávané len s platnosťou do 31.12.2023. Od 11.10.2023 (od 18:00) sú certifikáty vydávané s platnosťou do 31.12.2024.

Používateľ s certifikátom platným do 31.12.2023, si v prípade záujmu o využitie autorizácie v zmysle vyhlášky o uznaných spôsoboch autorizácie, musí po uplynutí jeho platnosti vydať tzv. certifikát pre uznaný spôsob autorizácie opätovne podľa vyššie uvedeného postupu. Aplikácia eID klient v jej aktuálnych verziách používateľa automaticky upozorní na blížiaci sa koniec platnosti certifikátu.

Plánovaná zmena vyhlášky

Vzhľadom na technologický vývoj a v nadväznosti na aktivity ministerstva investícií v oblasti presadzovania prístupu z pohľadu životnej situácie pri elektronizácii agend verejnej správy a pri priorizácii elektronických služieb orgánov riadenia podľa zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách verejnej správy v znení neskorších predpisov, a s tým súvisiacou snahou o zavedenie aj ďalších spôsobov autorizácie (napr. autorizácia odoslaním správy) s cieľom zjednodušiť a uľahčiť používateľskú cestu občana pri riešení jeho životnej situácie sa predpokladá novelizácia vyhlášky o uznaných spôsoboch autorizácie do konca roka 2023.

V prípade ustanovenia viacerých uznaných spôsobov autorizácie sa orgán verejnej moci bude môcť rozhodnúť, ktorý z uznaných spôsobov autorizácie bude pre elektronické služby vo svojej pôsobnosti akceptovať, pričom zákon o e-Governmente neupravuje akou formou má túto voľbu vykonať.

Bližšie informácie k Uznanému spôsobu autorizácie si môžete prečítať v našom staršom článku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.