Domovská stránka » Aktuality a články » Deň advokácie

Deň advokácie

Dnes máme na Slovensku deň advokácie. Zároveň si pripomíname 31. výročie obnovenia advokátskeho povolania ako slobodného povolania.

Deň advokácie sa viaže k 27. aprílu 1990, kedy bol prijatý zákon č. 132/1990 Zb. o advokácii. Týmto zákonom bola zriadená advokátskej komory ako samosprávnej stavovskej organizácie združujúcej advokátov zapísaných v zozname advokátov, ktorý komora vedie. Advokátska komora nahradila počas komunizmu fungujúce Ústredie slovenskej advokácie.

V súčasnosti je výkon advokácie, a tým aj poskytovanie právnych služieb upravený v zákone č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Pri výkone advokácie je však potrebné vychádzať aj z iných právnych predpisov. Napr. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Rovnako je potrebné vychádzať aj z vnútorných predpisov Slovenskej advokátskej komory. Tie sú prístupné aj na webovom sídle Slovenskej advokátskej komory.

Prečítajte si aj ďalšie naše aktuality a články.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *