Preskočiť na obsah

Deň advokácie

Dnes máme na Slovensku deň advokácie. Zároveň si pripomíname 31. výročie obnovenia advokátskeho povolania ako slobodného povolania.

Deň advokácie sa viaže k 27. aprílu 1990. V uvedený deň prijal parlament zákon č. 132/1990 Zb. o advokácii. Týmto zákonom došlo k zriadeniu advokátskej komory ako samosprávnej stavovskej organizácie združujúcej advokátov zapísaných v zozname advokátov, ktorý komora vedie. Advokátska komora nahradila počas komunizmu fungujúce Ústredie slovenskej advokácie.

V súčasnosti je výkon advokácie, a tým aj poskytovanie právnych služieb upravený v zákone č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Pri poskytovaní právnych služieb sú však dôležité aj ďalšie právne predpisy. Napr. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Ďalším dôležitým zdrojom pravidiel pre poskytovanie právnych služieb sú interné predpisy Slovenskej advokátskej komory. Interné predpisy Slovenskej advokátskej komory môžete nájsť aj na webovom sídle Slovenskej advokátskej komory.

Podľa uvedeného zákona môžu na území Slovenskej republiky právne služby poskytovať iba advokáti. Nie každý právnik je však advokát. Advokátom je iba právnik, ktorý splnil podmienky podľa zákona o advokácii a je zapísaný v zozname advokátov. Zoznam advokátov vedie Slovenská advokátka komora. Pokiaľ Vám niekto ponúka právne služby a nie ste si istý, či je advokát (teda či tieto služby ponúka oprávnene), môžete si to jednoducho overiť v zozname na webe Slovenskej advokátskej komory.

Prečítajte si aj ďalšie naše aktuality a články:

Odmena advokáta

Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.