Preskočiť na obsah

Zvýšenie súdnych poplatkov od 01.04.2024

Od 01.04.2024 sa zvyšuje výška súdnych aj správnych poplatkov. Zvýšenie poplatkov má byť jedným z opatrení na zlepšenie stavu verejných financií. Zmeny boli zapracované v zákone č. 530/2023 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií.

Ďalším z opatrené v rámci konsolidačného balíčka je aj zavedenie minimálnej dane právnických osôb – tzv. daňovej licencie.

Prehľad niektorých poplatkov, ktoré sa zvyšujú

 do 31.03.2024od 01.04.2024
Poplatok za prvozápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra150 EUR220 EUR
Poplatok za zápis zmeny údajov zapisovaných do obchodného registra (zmeny ako napr. zmena konateľa, zmena adresy konateľa, rozšírenie predmetu činnosti, zmena názvu spoločnosti, zmena sídla spoločnosti a podobne)33 EUR55 EUR
Poplatok za podanie žaloby, v prípadoch, kedy predmet sporu nemožno oceniť peniazmi99,50 EUR140 EUR
Poplatok pri podaní žaloby na vyporiadanie BSM66 EUR100 EUR
Poplatok za návrh na začatie konania  o rozvod manželstva66 EUR100 EUR
Poplatok za návrh na začatie konania o potvrdení vydržania99,50 EUR140 EUR
Poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností (pri elektronickom podaní)33 EUR50 EUR
Poplatok za vydanie cestovného pasu33 EUR50 EUR
Poplatok za návrh na vykonanie exekúcie16,50 EUR25 EUR
Poplatok za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov66 EUR100 EUR

Prechodné ustanovenia

Z úkonov a konaní navrhnutých alebo za konania začaté a právoplatne neukončené do 31. marca 2024, pri ktorých neboli zaplatené poplatky v čase vzniku poplatkovej povinnosti podľa § 5 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch a neboli zaplatené ani v lehote určenej vo výzve podľa § 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch, sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných od 1. apríla 2024.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.