Preskočiť na obsah

Vrátia sa daňové licencie?

Dňa 04.12.2023 sa uskutočnilo zasadnutie vlády, na ktorom vláda schválila balíček opatrení, ktoré majú smerovať k zlepšeniu stavu verejných financií. Medzi opatreniami je aj zavedenie minimálnej dane právnickej osoby, teda podobné opatrenie, ako boli v minulosti daňové licencie.

Aby boli opatrenia prijaté, musia ešte prejsť legislatívnym procesom v národnej rade. Zatiaľ teda nie je isté, či bude minimálna daň právnických osôb schválená vo forme, ako navrhuje vláda. Alebo ešte dôjde k zmenám.

AKTUALIZÁCIA: Návrh zákona, ktorým sa zavádzajú daňové licencie národná rada schválila dňa 19.12.2023. Daňové licencie zavádza od 01.01.2024.

Aká má byť výška daňovej licencie?

Návrh počíta s nasledovnou minimálnou daňou právnických osôb:

zdaniteľné príjmy neprevyšujúce sumu 50 000 eur340 eur
zdaniteľné príjmy prevyšujúce sumu 50 000 eur a neprevyšujúce sumu 250 000 eur, a to
vo výške
960 eur
zdaniteľné príjmy prevyšujúce sumu 250 000 eur a neprevyšujúce sumu 500 000 eur, a to
vo výške
1 920 eur
zdaniteľné príjmy prevyšujúce sumu 500 000 eur a to vo výške3 840 eur

Výnimky z minimálnej dane

Návrh zákona počíta aj s výnimkami z minimálnej dane právnickej osoby. Minimálnu daň právnickej osoby by nemal platiť:

  • daňovník, ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol, okrem daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie,
  • daňovník podľa § 12 ods. 3 a 4 zákona o dani z príjmov (kam patrí napr. občianske združenie, nadácia, profesijná komora, cirkvi, politické strany atď.)
  • daňovník, ktorý prevádzkuje aj chránenú dielňu alebo chránené pracovisko podľa osobitného predpisu,
  • daňovník za zdaňovacie obdobia podľa § 41 ods. 4, 6, 8, 12 až 14 zákona o dani z príjmov,
  • daňovník, ktorým je pozemkové spoločenstvo, ak dosahuje len príjmy z činností podľa osobitného predpisu so zdaniteľnými príjmami (výnosmi) neprevyšujúcimi sumu 10 000 eur,
  • daňovník počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom bolo daňovníkovi doručené oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti; ak bol daňovník po zverejnení oznámenia o zrušení spoločnosti upovedomený o ukončení konania o zrušení spoločnosti a súčasne nevstúpil do likvidácie pred rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti, je povinný podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobia, za ktoré neplatil minimálnu daň, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom bolo daňovníkovi doručené oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol daňovník upovedomený o ukončení konania o zrušení spoločnosti a súčasne nevstúpil do likvidácie, pričom v tejto lehote je priznaná minimálna daň splatná.

Nechcete platiť daňovú licenciu?

Pokiaľ je vaša spoločnosť neaktívna a preto nechcete platiť daňové licencie (v prípade ich opätovného zavedenia) prečítajte si náš článok s prehľadom vašich možností.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.