Preskočiť na obsah

Zrušenie koncesionárskych poplatkov od 01.07.2023

Zrušenie koncesionárskych poplatkov nadobudne účinnosť 01.07.2023. Na uplynulej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky poslanci odhlasovali zrušenie koncesionárskych poplatkov a ich nahradenie tzv. nárokovateľným príspevkom. Momentálne čakáme na publikáciu novely v Zbierke zákonov.

Koncesionárske poplatky

Aktuálne (do účinnosti novely) financovanie Rozhlasu a televízie Slovenska zabezpečujú úhrady za služby verejnosti – tzv. koncesionárske poplatky.

Platiteľ koncesionárskych poplatkov

Platiteľom úhrady (koncesionárskych poplatkov) je fyzická osoba, ktorú dodávateľ elektriny eviduje v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome (pokiaľ sa neaplikuje výnimka) a zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov.

Sadzba koncesionárskych poplatkov

Sadzbu úhrady v súčasnosti zákon predpisuje pre fyzické osoby vo výške 4,64 eura za každý aj začatý kalendárny mesiac. U platiteľov – zamestnávateľov sa sadzba odvíja od počtu zamestnancov, a to nasledovne:

  • 4,64 eura, ak zamestnáva od 3 do 9 zamestnancov,
  • 18,58 eura, ak zamestnáva od 10 do 49 zamestnancov,
  • 79,66 eura, ak zamestnáva od 50 do 249 zamestnancov,
  • 199,16 eura, ak zamestnáva od 250 do 999 zamestnancov,
  • 464,71 eura, ak zamestnáva 1 000 a viac zamestnancov.

Nárokovateľný príspevok

S účinnosťou od 01.07.2023 už Rozhlas a televízia Slovenska nebudú financované z koncesionárskych poplatkov, ale z tzv. nárokovaľeného príspevku zo štátneho rozpočtu.

Podľa prijatej novely: „Nárokovateľný príspevok na príslušný rozpočtový rok sa poskytuje v sume nárokovateľného príspevku na predchádzajúci rozpočtový rok upravený o priemernú mieru inflácie zistenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky a meranú indexom  spotrebiteľských cien, ktorá bola dosiahnutá v období od 1. júla roku, ktorý dva roky  predchádza príslušnému rozpočtovému roku a ktoré sa končí 30. júnom roku, ktorý  bezprostredne predchádza príslušnému rozpočtovému roku.“

Suma nárokovateľného príspevku na rozpočtový rok 2023 je najmenej 41 500 000 eur. Suma nárokovateľného príspevku na rozpočtový rok 2024 je najmenej 83 000 000 eur. Nárokovateľný príspevok sa o mieru inflácie upraví prvýkrát v roku 2024.

Vymáhanie koncesionárskych poplatkov

Výber a vymáhanie koncesionárskych poplatkov, ktoré bol platiteľ povinný zaplatiť do 30. júna 2023, ako aj vymáhanie iných pohľadávok, ktoré vznikli na základe nezaplatenia koncesionárskych poplatkov, vykonáva od 1. júla 2023 Rozhlas a televízia Slovenska podľa zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 30. júna 2023, teda podľa doterajšej úpravy.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že Rozhlas a televízia Slovenska často vymáha aj dlhy na úhrade koncesionárskych poplatkov, ktoré sú už premlčané. Pokiaľ Vám RTVS doručila výzvu a nie ste si istý, či aj Váš dlh na koncesionárskych poplatkoch nebol premlčaný, môžete sa na nás obrátiť.

Prečítajte si aj:

Uznaný spôsob autorizácie

Zmeny v Zákonníku práce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.