Preskočiť na obsah

Zmeny v právnej úprave centier právnej pomoci

V uplynulých dňoch bola publikovaná predbežná informácia, podľa ktorej sa chystá zmena zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám  v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

Cieľ právnej úpravy

Cieľom právne úpravy je zlepšenie dostupnosti právnych služieb a reagovanie na problémy súčasnej právnej úpravy, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Cieľom právnej úpravy sú nasledovné tézy:

 • je potrebné upraviť prístup k právnej pomoci tak, aby bola táto právna pomoc dostupnejšia úpravou parametra materiálnej núdze a zároveň znížiť administratívnu záťaž prehodnotením spôsobu posudzovania príjmov a majetku žiadateľa o právnu pomoc,
 • je potrebné zjednotiť resp. nanovo upraviť problematiku poplatku za predbežnú konzultáciu,
 • je potrebné zlepšenie dostupnosti právneho zastúpenia advokátmi,
 • je potrebné doplnenie ustanovení týkajúcich sa osobného bankrotu a následnej správy pohľadávok štátu za účelom lepšieho nastavenia tejto agendy
 • je potrebné zhodnotiť a premietnuť do právnej úpravy právnej pomoci poznatky z aplikačnej praxe týkajúcej sa odídencov, žiadateľov o azyl, konania o zaistení a konania o administratívnom vyhostení,
 • je potrebné zvýšenie atraktivity výkonu práce v Centre cez uznanie právnickej praxe,
 • je potrebné zhodnotiť a do právnej úpravy preniesť ďalšie poznatky a potreby, ktoré priniesla aplikačná prax.

  Stav legislatívneho procesu

  Pripomienkové konanie je naplánované na obdobie od 13.12.2022 do 18.01.2023. Legislatívny proces budeme ďalej monitorovať.

  Prečítajte si aj:

  Nové biometrické občianske preukazy

  Zmeny v Zákonníku práce od 01.11.2022

  Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

  Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.