Preskočiť na obsah
advokát » Aktuality a články » Úrad na ochranu oznamovateľov začal činnosť

Úrad na ochranu oznamovateľov začal činnosť

Od 01. septembra 2021 začal svoju činnosť Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti ako nový nezávislý orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Úrad začal prijímať podnety na nekalé praktiky a tiež poskytovať poradenstvo týkajúce sa ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti upravuje zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov . V zmysle uvedeného zákona Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti:

 • rozhoduje vo veciach ochrany pri oznamovaní závažnej protispoločenskej činnosti podľa a o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu,
 • kontroluje uplatňovanie tohto zákona (na výkon kontroly sa vzťahujú základné pravidlá kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu),
 • kontroluje (i) dodržiavanie ustanovení o poskytnutí ochrany a výkone ochrany, (ii) spôsob, akým sa zamestnávateľ správal k oznamovateľovi v čase po podaní oznámenia a (iii) dodržiavanie ustanovení o vnútornom systéme preverovania oznámení,
 • oznamuje príslušným orgánom podozrenie z postihu zamestnanca v súvislosti s oznámením protispoločenskej činnosti,
 • zvyšuje povedomie verejnosti a zamestnávateľov o oznamovaní protispoločenskej činnosti a o poskytovaní ochrany oznamovateľom,
 • poskytuje poradenstvo zamestnávateľom pri vypracovávaní vnútorného predpisu podľa § 10 ods. 8 zákona a mechanizmu jeho dodržiavania,
 • poskytuje poradenstvo a konzultácie v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti,
 • vydáva odborné stanoviská a metodické usmernenia vo veciach ochrany oznamovateľov,
 • zabezpečuje praktickú odbornú prípravu a školenia zodpovedných osôb,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi pri tvorbe právnych predpisov a predkladá ústredným orgánom štátnej správy podnety na ich zmenu na základe vlastných zistení a poznatkov,
 • úrad spolupracuje so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a mimovládnymi organizáciami vo veciach ochrany oznamovateľov,
 • spolupracuje s obdobnými inštitúciami a organizáciami Európskej únie a iných krajín,
 • plní iné úlohy, ak tak ustanovuje tento zákon alebo osobitné predpisy.

Potrebujete pomôcť s vnútorným predpisom na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti? Kontaktujte nás.

Prečítajte si aj:

Čo sú to neobvyklé obchodné operácie?

Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

1 názor na “Úrad na ochranu oznamovateľov začal činnosť”

 1. Pingback: Rok činnosti Úradu na ochranu oznamovateľov - LIDAYOVÁ BAŠARYOVÁ & PARTNERS | advokátska kancelária | Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.