Preskočiť na obsah

Úrad na ochranu oznamovateľov začal činnosť

Od 01. septembra 2021 začal svoju činnosť Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti ako nový nezávislý orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Úrad začal prijímať podnety na nekalé praktiky a tiež poskytovať poradenstvo týkajúce sa ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti upravuje zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov . V zmysle uvedeného zákona Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti:

 • rozhoduje vo veciach ochrany pri oznamovaní závažnej protispoločenskej činnosti podľa a o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu,
 • kontroluje uplatňovanie tohto zákona (na výkon kontroly sa vzťahujú základné pravidlá kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu),
 • kontroluje (i) dodržiavanie ustanovení o poskytnutí ochrany a výkone ochrany, (ii) spôsob, akým sa zamestnávateľ správal k oznamovateľovi v čase po podaní oznámenia a (iii) dodržiavanie ustanovení o vnútornom systéme preverovania oznámení,
 • oznamuje príslušným orgánom podozrenie z postihu zamestnanca v súvislosti s oznámením protispoločenskej činnosti,
 • zvyšuje povedomie verejnosti a zamestnávateľov o oznamovaní protispoločenskej činnosti a o poskytovaní ochrany oznamovateľom,
 • poskytuje poradenstvo zamestnávateľom pri vypracovávaní vnútorného predpisu podľa § 10 ods. 8 zákona a mechanizmu jeho dodržiavania,
 • poskytuje poradenstvo a konzultácie v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti,
 • vydáva odborné stanoviská a metodické usmernenia vo veciach ochrany oznamovateľov,
 • zabezpečuje praktickú odbornú prípravu a školenia zodpovedných osôb,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi pri tvorbe právnych predpisov a predkladá ústredným orgánom štátnej správy podnety na ich zmenu na základe vlastných zistení a poznatkov,
 • úrad spolupracuje so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a mimovládnymi organizáciami vo veciach ochrany oznamovateľov,
 • spolupracuje s obdobnými inštitúciami a organizáciami Európskej únie a iných krajín,
 • plní iné úlohy, ak tak ustanovuje tento zákon alebo osobitné predpisy.

Potrebujete pomôcť s vnútorným predpisom na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti? Kontaktujte nás.

Prečítajte si aj:

Čo sú to neobvyklé obchodné operácie?

Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

1 názory na “Úrad na ochranu oznamovateľov začal činnosť”

 1. Pingback: Rok činnosti Úradu na ochranu oznamovateľov - LIDAYOVÁ BAŠARYOVÁ & PARTNERS | advokátska kancelária | Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.