Preskočiť na obsah

SPF zverejnil zoznam nezistených vlastníkov

pôda

Slovenský pozemkový fond v uplynulých týždňom na svojom webe zverejnil zoznam nezistených vlastníkov pôdy v správe Slovenského pozemkového fondu.

Zoznam je členený podľa jednotlivých katastrálnych území a Slovenský pozemkový fond ho bude aktualizovať a zverejňovať dvakrát ročne.

Slovenský pozemkový fond zverejnil aj zoznam nezistených vlastníkov, ktorých vlastnícke právo bolo zo strany Slovenského pozemkového fondu prevedené v období od 01.01. do 31.12.2022. Aj tento zoznam bude SPF aktualizovať v polročných cykloch.

Zverejnenie zoznamu nezistených vlastníkov je významný krok k vyššej ochrane nezistených vlastníkov, ako aj ich dedičov. Zvyšuje šance, že sa napr. dediči dozvedia o zabudnutej / neprededenej pôde.

Kto je nezistený vlastník?

Údaje o vlastníkovi sú na liste vlastníctva štandardne uvedené v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, v prípade zosnulých aj dátum úmrtia. Avšak hlavne v prípade starších zápisov často časť záznamov chýba. Často je na liste vlastníctva iba meno a priezvisko vlastníka, prípadne niekedy aj prezývka.

Vlastník teda, nie je neznámy, ale miesto jeho trvalého pobytu alebo sídla nie sú známe alebo pri vlastníkovi nie sú  na liste vlastníctva evidované iné osobné údaje ako meno a priezvisko. V takýchto prípadoch ide sa o tzv. nezisteného vlastníka. Pôda nezistených vlastníkov je v správe Slovenského pozemkového fondu.

Neprededená pôda

Problematike neprededenej pôdy v Slovenskej republike sa venujeme dlhodobo. Zastupujeme množstvo dedičov. V niektorých prípadoch je pôda prededená aj po prapraprastarých rodičoch.

Pokiaľ sa chcete poradiť, preveriť, či aj Vaša rodina má neprededený majetok alebo máte záujem o zastupovanie v dodatočnom konaní o dedičstve ponúkame Vám nasledovné služby:

  • osobná, telefonická alebo online konzultácia ako prídete k Vášmu dedičstvu
  • zanalyzujeme Vaše možnosti a navrhneme Vám konkrétny postup
  • vyžiadame informácií z Okresného úradu, matriky, archívu, okresného súdu
  • pripravíme návrh na dodatočné konanie o dedičstve
  • zastúpime Vás v dodatočnom konaní o dedičstve pred súdom a notárom
  • budeme za Vás rokovať s ostatnými spoludedičmi a pomôžeme Vám s podkladmi k dedičskej dohode
  • zastúpime Vás v sporoch so spoludedičmi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.