Preskočiť na obsah

Výška životného minima od 01.07.2022

Právna úprava životného minima je obsiahnutá v zákone č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Tento zákon ustanovuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Presné sumy životného minima sa upravujú vždy k 01. júlu bežného kalendárneho roka. Výsledná suma predstavuje sumu zakotvenú v zákone vynásobenú koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ak koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu za obdobie I. štvrťroka bežného kalendárneho roka v porovnaní s I. štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka je nižší ako koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie zistený Štatistickým úradom Slovenskej republiky, alebo sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ak koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie je nižší ako koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu zistený Štatistickým úradom Slovenskej republiky za obdobie I. štvrťroka bežného kalendárneho roka v porovnaní s I. štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka.

Sumy podľa vyššie uvedeného výpočtu ustanovuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením. Aktuálne Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 227/2022 Z. z. o úprave súm životného minima stanovuje aktuálne sumy životného minima nasledovne:

  • 234,42 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 163,53 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 107,03 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa, o nezaopatrené dieťa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.