Preskočiť na obsah

Aké lehoty nás čakajú vo februári?

Stručné zhrnutie niektorých termínov a lehôt, ktoré sú aktuálne v priebehu februára 2024.

Ročné zúčtovanie pre zamestnancov

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2023 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti,  môže najneskôr do 15.02. písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Do 28.02. je potrebné zaslať registrujúcemu orgánu oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Zmeny v splynutí, zlúčení a rozdelení spoločností

Od 01.03. 2024 nadobudne účinnosť nová právna úprava splynutia, zlúčenia a rozdelenia obchodných spoločenstiev a družstiev a zmeny právnej formy (zákon č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Podľa súčasnej právnej úpravy môžete postupovať, ako bol návrh zmluvy o splynutí alebo zlúčení schválený ešte do konca februára 2024. Zároveň podanie do obchodného registra musíte stihnúť ešte do 30.06.2024. V inom prípade už budete musieť aplikovať novú právnu úpravu účinnú od 01.03.2024.

Viac o novej právnej úprave si môžete prečítať v našich článkoch:

Potrebujete sa poradiť o právnych povinnostiach, ktoré Vás v blízkej dobe čakajú? Ozvite sa nám.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.