Skip to content

LAW FIRM

LIDAY BAŠARYOVÁ

& PARTNERS

our services

professional specialization of the law firm

LEGAL NEWS

News

Vylúčenie oprávnenej osoby vo vzťahu k RPVS

V článku približujeme vylúčenie oprávnenej osoby z hľadiska právnej úpravy ako aj aktuálneho rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Aké lehoty nás čakajú vo februári?

Zhrnutie niekoľkých vybraných lehôt a termínov, ktoré sú aktuálne v priebehu februára 2024.

Office for DAta Protection has published an inspection plan for the year 2024.

Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil plán kontrol na rok 2024. Kontrolované majú byť viaceré spracovateľské operácie aj subjekty.

ARTICLES ON THE TOPICS WE COVER

Articles

Lawfulness of the processing of personal data under the GDPR

Zákonnosť spracúvania osobných údajov upravuje čl. 6 GDPR. Prevádzkovateľ musí mať pre každý účel spracúvania primeraný právny základ.

How to Get Rid of an Inactive Company in Slovakia?

In connection with the reintroduction of tax licenses, we provide an overview of options on how to get rid of an inactive company.

Entry in the list of economic operators

Registration in the list of economic operators - what is the purpose and how to apply for it

Experienced team of lawyers and other professionals

Our team is made up of experienced lawyers and professionals who can help you with your business or find a solution to your legal problem.

HOW OUR CLIENTS RATE US

Reviews of satisfied clients

Spolupráca s LIDAY BAŠARYOVÁ & PARTNERS bola príjemná a na profesionálnej úrovni. O problematiku GDPR v našej oblasti podnikania sa zaujímali komplexne. Následne nám vypracovali dokumentáciu a vysvetlili ako máme nakladať s osobnými údajmi zákazníkov po praktickej stránke. Ďakujeme.

PharmDr. Veronika Španková, Lekáreň Primula

LIDAY BAŠARYOVÁ & PARTNERS ponúkli odborné poradenstvo a v krátkom čase dodal GDPR riešenie šité pre potreby našej firemnej webstránky.

Mgr. Peter Hospodár, Continium Technologies s.r.o.

Implementácia GDPR a školenie pre naších členov, zamestnancov a dobrovoľníkov naplnilo naše očakávania. Aj preto sme si dohodli spoluprácu aj na budúci rok.

Salt & Light, združenie

Advokátska kancelária LIDAY BAŠARYOVÁ & PARTNERS

Do you need advice?

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.