Skip to content

LAW FIRM

LIDAY BAŠARYOVÁ

& PARTNERS

our services

professional specialization of the law firm

LEGAL NEWS

News

Zákon o ochrane osobných údajov sa nebude vzťahovať na osobné údaje zosnulých

Zákon o ochrane osobných údajov sa už nebude vzťahovať na spracúvanie osobných údajov zosnulých. Zmena je účinná od 01.07.2024.

Increase in court fees from 1st of April 2024

From 1st of April 2024, the amount of court and administrative fees is increasing.

Exclusion of authorized person in relation to RPVS

In the article, we discuss the exclusion of an authorized person in terms of legal regulations as well as the current decision of the Supreme Court of the Slovak Republic.

ARTICLES ON THE TOPICS WE COVER

Articles

Čo je register partnerov verejného sektora?

Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje informácie vymedzené zákonom o registri partnerov verejného sektora.

Zmluva o združení

Zmluvu o združení môže uzavrieť niekoľko osôb, aby sa spoločne pričinili o dosiahnutie dohodnutého účelu. Prečítajte si podrobné informácie o takejto zmluve.

Premlčanie nárokov z porušenia predkupného práva

Premlčanie nárokov z porušenia predkupného práva v prípade domáhania sa relatívnej neplatnosti a v prípade domáhania sa predaja podielu obídenému spoluvlastníkovi.

Experienced team of lawyers and other professionals

Our team is made up of experienced lawyers and professionals who can help you with your business or find a solution to your legal problem.

HOW OUR CLIENTS RATE US

Reviews of satisfied clients

Spolupráca s LIDAY BAŠARYOVÁ & PARTNERS bola príjemná a na profesionálnej úrovni. O problematiku GDPR v našej oblasti podnikania sa zaujímali komplexne. Následne nám vypracovali dokumentáciu a vysvetlili ako máme nakladať s osobnými údajmi zákazníkov po praktickej stránke. Ďakujeme.

PharmDr. Veronika Španková, Lekáreň Primula

LIDAY BAŠARYOVÁ & PARTNERS ponúkli odborné poradenstvo a v krátkom čase dodal GDPR riešenie šité pre potreby našej firemnej webstránky.

Mgr. Peter Hospodár, Continium Technologies s.r.o.

Implementácia GDPR a školenie pre naších členov, zamestnancov a dobrovoľníkov naplnilo naše očakávania. Aj preto sme si dohodli spoluprácu aj na budúci rok.

Salt & Light, združenie

Advokátska kancelária LIDAY BAŠARYOVÁ & PARTNERS

Do you need advice?

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.