Skip to content

E-commerce

Naše služby

  • Vypracovanie alebo spripomienkovanie všeobecných obchodných podmienok
  • Vypracovanie alebo spripomienkovanie reklamačného poriadku
  • Vypracovanie informačnej povinnosti podľa zákonov zakotvujúcich ochranu spotrebiteľov
  • Zosúladenie s povinnosťami podľa zákona o elektronickom obchode a zákona o elektronických komunikáciách
  • Vypracovanie alebo spripomienkovanie podmienok používania
  • Vypracovanie alebo spripomienkovanie licenčných zmlúv
  • Implementácia pravidiel na ochranu osobných údajov pri internetovom predaji alebo poskytovaní služieb na diaľku
  • Právne poradenstvo k právnym aspektom marketingu v online prostredí (zverejňovanie recenzií, odber newslettra, organizovanie spotrebiteľských súťaží atď.)
  • Komplexný právny servis pre e-shopy

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.