Skip to content

Startups

Naše služby

  • Právne poradenstvo v súvislosti v výberom vhodnej právnej formy a začatím podnikania
  • Vypracovanie zakladateľských dokumentov
  • Vypracovanie internej dokumentácie podľa potrieb klienta (AML, GDPR, pracovný poriadok, interné smernice)
  • Vypracovanie alebo spripomienkovanie zmlúv s obchodnými partnermi, dodávateľmi a odberateľmi
  • Vypracovanie licenčných zmlúv
  • Registrácia ochrannej známky
  • Vypracovanie zmluvy o mlčanlivosti (Non-Disclosure Agreement)

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.