Skip to content

Ochrana spotrebiteľa pred falošnými recenziami

Od 01.07.2024 vstupuje do účinnosti nový zákon o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Jednou zo zmien, ktorú nová právna úprava prináša je aj posilnenie ochrany spotrebiteľa pred falošnými recenziami v online prostredí.

Zmena právnej úpravy má vplyv aj na obsah obchodných podmienok, reklamačných poriadkov alebo iných interných dokumentov. S ich aktualizáciu Vám radi pomôžeme.

Právna úprava vychádza z toho, že spotrebiteľ by mal rozhodnutia o obchodnej transakcii uskutočňovať informovane. Opomenutie podstatnej informácie, ktorú priemerný spotrebiteľ v závislosti od konkrétneho prípadu potrebuje, aby urobil informované rozhodnutie je v zmysle novej právnej úpravy klamlivým opomenutím konania.

Klamlivé opomenutie konania

Klamlivým opomenutím konania je aj obchodná praktika, pri ktorej obchodník skrýva alebo poskytuje nejasným, nezrozumiteľným, viacvýznamovým alebo nevhodným spôsobom podstatnú informáciu, ktorú priemerný spotrebiteľ potrebuje v závislosti od kontextu na to, aby urobil informované rozhodnutie.

Medzi takéto podstatné informácie, ktoré má mať spotrebiteľ k dispozícii patria aj informácie o tom, ako obchodník zabezpečuje, že hodnotenia jeho produktov pochádzajú od spotrebiteľov, ktorí produkt skutočne kúpili alebo použili. Tieto informácie je obchodník spotrebiteľom povinný poskytnúť, ak im poskytuje prístup k hodnoteniu produktov.

V tejto súvislosti odporúčame transparentne nastaviť pravidlá pre zverejňovanie recenzií, ich moderáciu a prípadne odstraňovanie nevhodných recenzií.

Klamlivá obchodná praktika

Zákon o ochrane spotrebiteľa medzi klamlivé obchodné praktiky zaraďuje aj vyhlásenie, že hodnotenia produktu poskytujú spotrebitelia, ktorí daný produkt skutočne použili alebo kúpili, bez prijatia náležitých a primeraných krokov na kontrolu toho, že hodnotenia naozaj pochádzajú od takýchto spotrebiteľov.

Predloženie alebo poverenie inej osoby, aby poskytla falošné spotrebiteľské hodnotenia alebo odporúčania, alebo skresľovanie spotrebiteľských hodnotení alebo odporúčaní v sociálnych médiách s cieľom propagovať produkty je taktiež klamlivou obchodnou praktikou.

Nekalé obchodné praktiky

Ďalšie praktiky, ktorá sa v zmysle aktuálnej právnej úpravy na ochranu spotrebiteľa vždy považujú za nekalé sú vymedzené aj v prílohe č. 1 k zákonu o ochrane spotrebiteľa. Ide o zoznam klamlivých obchodný praktík a agresívnych obchodných praktík.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.