Skip to content

AML dokumentácia

[2023] Who is the obliged person according to the AML law?

Práva a povinnosti, ktoré majú právnické a fyzické osoby pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (hovorovo známe ako pranie špinavých peňazí, resp. v angličtine ako anti money laundering – „AML“) upravuje zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „AML… Read More »[2023] Who is the obliged person according to the AML law?

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.