Skip to content

Eurofondy, granty, dotácie a neziskový sektor

Naše služby

 • Komplexný právny servis pre žiadateľov o príspevky z eurofondov a iných grantových schém
 • Právne poradenstvo a analýzy k podmienkam podania žiadosti o príspevok / dotáciu
 • Právne zastúpenie v procese získavania požadovaných súhlasov a potvrdení.
 • Pripomienkovanie zmlúv o poskytnutí grantov / dotácií.
 • Rokovania s dodávateľmi
 • Vypracovanie alebo pripomienkovanie zmlúv s dodávateľmi
 • Pomoc s vypracovaním monitorovacích správ pre donátora
 • Právna pomoc pri vysporiadaní pozemkov
 • Komplexné právne služby pre mimovládne neziskové organizácie
 • Poradenstvo s výberom vhodnej právnej formy
 • Založenie občianskeho združenia
 • Založenie neziskovej organizácie poskytujúcej verejnoprospešné služby
 • Založenie nadácie
 • Založenie neinvestičného fondu
 • Založenie organizácie s medzinárodným prvkom
 • Založenie sociálneho podniku
 • Vypracovanie, spripomienkovanie a zmeny stanov
 • Vypracovanie správy o činnosti nadácie
 • Zastupovanie v sporoch medzi členmi neziskových organizácií (neplatnosť rozhodnutia orgánov, vylúčenie člena atď.)
 • Zápis zmien v Registri mimovládnych neziskových organizácií
 • Vypracovanie zmluvy o dobrovoľníckej činnosti
 • Vypracovanie zmlúv týkajúcich sa činnosti neziskových organizácii

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.