Skip to content

What is the Register of Public Sector Partners?

Register partnerov verejného sektora (RPVS) je informačný systém verejnej správy. RPVS obsahuje zákonom vymedzené údaje o partneroch verejného sektora, konečných užívateľoch výhod partnerov verejného sektora a údaje o oprávnených osobách.

Zápis do Registra partnerov verejného sektora vám zabezpečíme už od 150 EUR. Zabezpečíme aj zápis zmien v Registri partnerov verejného sektora, overenie identifikácie partnera verejného sektora a iné súvisiace služby. Cenovú ponuku pripravíme na mieru.

Prečo bol zavedený RPVS?

Účelom zavedenia RPVS bolo zvýšenie transparentnosti pri nakladaní s verejnými financiami, keďže RPVS pomáha odkrývaniu vlastníckych a riadiacich štruktúr subjektov, ktoré obchodujú so štátom alebo samosprávami, resp. prijímajú plnenia z verejných zdrojov.

Registrujúci orgán

RPVS prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Registrujúcim orgánom, teda orgánom, ktorý vykonáva zápisy údajov do RPVS je Okresný súd Žilina. RPVS je dostupný na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR. Jednotlivých partnerov verejného sektora je možné vyhľadať online, pričom zverejnené sú aj verifikačné dokumenty partnerov verejného sektora.

Právna úprava RPVS

Základná právna úprava RPVS je zakotvená v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o RPVS“) a vo Vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 328/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora.

Partneri verejného sektora

Zákon o RPVS obsahuje pozitívne aj negatívne vymedzenie partnerov verejného sektora. Kto všetko je partnerom verejného sektora sa môžete dočítať v našom článku.

Okrem partnerov verejného sektora je do RPVS možný aj dobrovoľný zápis subjektov, ktoré nie sú partnermi verejného sektora. Na dobrovoľne zapísané osoby sa ale nevzťahujú zákonné sankčné mechanizmy. Zápis do PRVS v prípade, že nie ste partnerom verejného sektora môže od vás požadovať napr. obchodný partner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.