Skip to content
advokát » News & Articles » A second round of national risk assessment has taken place

A second round of national risk assessment has taken place

Uskutočnilo sa druhé kolo Národného hodnotenia rizík za obdobie rokov 2016 – 2019 v podmienkach Slovenskej republiky.

Projekt Národného hodnotenia rizík bol realizovaný pod vedením Finančnej spravodajskej jednotky Policajného zboru SR v rámci národnej expertnej skupiny na prevenciu a boj proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Na hodnotení sa podieľali viaceré inštitúcie, ako napríklad Národná banka Slovenka.

Výsledkom projektu Národného hodnotenia rizík je Záverečná správa z druhého Národného hodnotenia rizík legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu Správu si môžete prečítať na webovom sídle Finančnej spravodajskej jednotky.

Celkovú úroveň rizika legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu v podmienkach Slovenskej republiky vyhodnotili ako stredne vysokú.

Prečítajte si aj:

Zistenie a overenie identifikácie klienta – občana Ukrajiny

Neobvyklé obchodné operácie realitnej kancelárie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.