Preskočiť na obsah

nebytový priestor

Žaloba prehlasovaného vlastníka bytu

Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo obrátiť sa do 30 dní od oznámenia výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol.

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.