Preskočiť na obsah
advokát » reštrukturalizačný správca

reštrukturalizačný správca

Ako prihlásiť pohľadávku do reštrukturalizácie?

Postup pri prihlásení pohľadávky upravuje zákon č.  7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára a musí byť autorizovaná. O tom, že prebieha reštrukturalizácia Vášho dlžníka sa môžete dozvedieť z Obchodného vestníka, Registra úpadcov, prípadne Obchodného registra. V prípade záujmu môžeme prihlásenie pohľadávky do reštrukturalizácie… Čítať viac »Ako prihlásiť pohľadávku do reštrukturalizácie?

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.