Skip to content
advokát » súdny dvor

súdny dvor

The Court of Justice gives its decision in Leistritz AG (C-534/20)

Prípad Leistritz AG proti LH sa týka výkladu a platnosti čl. 38 ods. 3 druhej vety GDPR. Návrh na začatie prejudiciálneho konania bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Leistritz AG a LH, ktorá v tejto spoločnosti vykonávala funkciu zodpovednej osoby, vo veci ukončenia jej pracovnej zmluvy z dôvodu reorganizácie služieb v spoločnosti. Súdny dvor rozhodol nasledovne: „Článok 38 ods.… Read More »The Court of Justice gives its decision in Leistritz AG (C-534/20)

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.