Skip to content
advokát » Súdny dvor EÚ

Súdny dvor EÚ

Court of Justice sets out rules on damages under the GDPR

Už od začatia uplatňovania GDPR sa diskutuje o tom, aké sú požiadavky na úspešné vymoženie nároku na náhradu majetkovej alebo nemajetkovej škody podľa článku 82 GDPR. K tejto veci sa zatiaľ Súdny dvor EÚ nemal možnosť vyjadriť. Situácia sa ale môže čoskoro zmeniť. Nemecký ústavný súd vydal 14. januára 2021 rozhodnutie, podľa ktorého je zodpovednosťou SDEÚ (a nie okresného súdu… Read More »Court of Justice sets out rules on damages under the GDPR

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.